Regionalny oddział w Warszawie

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU


Szkolenia


Najbliższe szkolenie:
Temat: ODZ - Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta
Prowadzący: Anna Dąbrowska
Data: 24 kwietnia 2019 r.
Cena: 300.00

Władze


Regionalna Rada
 • Agnieszka Gajewska – Prezes
 • Jadwiga Godlewska – Zastępca prezesa
 • Ewa Sobińska – Skarbnik
 • Ksenia Magierska – Sekretarz
 • Janina Broniecka
 • Adam Kęsik
 • Stanisław Leszek
 • Magdalena Maksymiuk
 • Justyna Zakrzewska
Komisja Rewizyjna
 • Marian Mońka – Przewodniczący
 • Elżbieta Szambelan-Bakuła – Zastępca przewodniczącego
 • Krystyna Grzelak (od 1 października 2018r.) – Sekretarz
 • Krystyna Zajdel (do 1 października 2018 r.) – sekretarz
 • Luiza Arcab
 • Alina Barcikowska
 • Romuald Bluszcz
 • Janina Broniecka
 • Bogdan Broniewski
 • Maciej Czerwonka
 • Jarosław Dac
 • Dorota Danilczuk
 • Zbigniew Dasiewicz
 • Agnieszka Gajewska
 • Anna Gąsiorowska
 • Jadwiga Godlewska
 • Ryszard Gorycki
 • Tadeusz Gorycki
 • Małgorzata Grzejszczak
 • Jolanta Grzeszczak
 • Ewa Jakubczyk-Cały
 • Andrzej Jakubowicz
 • Monika Kaczorek
 • Dorota Kamińska
 • Wiesława Kępczyńska-Skiba
 • Adam Kęsik
 • Artur Kisielewski
 • Anna Kocoń
 • Jerzy Koniecki
 • Tomasz Konieczny
 • Barbara Konopacka
 • Andrzej Konopacki
 • Maria Konopka
 • Marta Kostrzewa
 • Józef Kuszneruk
 • Zbigniew Kuśnierek
 • Antoni Kwasiborski
 • Grzegorz Kwaśniok
 • Tadeusz Kwaterski
 • Bogusław Laskowski
 • Iwona Laszuk
 • Stanisław Leszek
 • Elżbieta Lichterowicz
 • Bożena Lisiecka-Zając
 • Ireneusz Łazarski
 • Zdzisława Łuczkiewicz
 • Marta Madejska
 • Ksenia Magierska
 • Krzysztof Maksymik
 • Magdalena Maksymiuk
 • Leszek Marciniuk
 • Monika Marcińczak
 • Jan Józef Matusik
 • Barbara Misterska-Dragan
 • Waldemar Molenda
 • Marian Mońka
 • Piotr Nagraba
 • Tadeusz Naumiuk
 • Włodzimierz Naumiuk
 • Stefania Pariaszewska
 • Wiesław Pasek
 • Krystyna Plichta
 • Dorota Przysiecka
 • Bożena Redłowska
 • Andrzej Skórzewski
 • Maciej Skórzewski
 • Ewa Sobińska
 • Justyna Sułkiewicz
 • Elżbieta Szambelan-Bakuła
 • Dorota Szcząchor
 • Dariusz Szymański
 • Elżbieta Świderska
 • Maria Tokarska
 • Stanisław Tymiński
 • Franciszek Wala
 • Marcin Wasil
 • Joanna Wielgórska-Leszczyńska
 • Małgorzata Winter
 • Wanda Wojas
 • Justyna Beata Zakrzewska
 • Bożenna Zasępa-Olborska

O oddziale


Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie (skrót „RO PIBR”) to największy oddział w kraju zarówno pod względem liczby członków jak i liczby firm audytorskich. Członkami Oddziału są biegli rewidenci mieszkający na terenie działania Oddziału, który obejmuje dawne województwa: ciechanowskie, ostrołęckie, płockie, siedleckie i warszawskie. RO PIBR, obecnie istnieje 27 oddziałów, powstały w wyniku uchwały I Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z 20 czerwca 1992 roku. Zostały one utworzone w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów i działalności zawodowej biegłych rewidentów.

W ramach swojej działalności realizujemy następujące główne zadania:

 • integrujemy środowisko biegłych rewidentów;
 • prowadzimy szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów;
 • organizujemy wykłady, konferencje, prelekcje i seminaria zapewniając możliwość wymiany poglądów;
 • podejmujemy i prowadzimy działania zmierzające do zapewnienia wysokiego poziomu wykonywania zawodu biegłego rewidenta;
 • współpracujemy z regionalnymi organizacjami społecznymi i samorządowymi;
 • współpracujemy z firmami audytorskimi;
 • prowadzimy mediacje pomiędzy biegłymi rewidentami i/lub firmami audytorskimi;
 • świadczymy pomoc kandydatom na biegłych rewidentów w zakresie organizacji praktyk i aplikacji;
 • współpracujemy z organami Izby, zapewniamy przepływ informacji pomiędzy Krajową Radą a środowiskiem biegłych rewidentów;
 • realizujemy zadania wynikające z uchwał podjętych na Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów oraz Walnym Zgromadzeniu Biegłych Rewidentów Oddziału, a także uchwał Krajowej Rady i Regionalnej Rady.

Na terenie Oddziału organizujemy liczne szkolenia, seminaria i spotkania środowiskowe z biegłymi rewidentami, w tym m. in. spotkania klubów i sekcji działających przy Oddziale. Dysponujemy bardzo dobrze wyposażoną salą szkoleniową, która w komfortowych warunkach mieści ponad 60 osób. 

Uwaga: od 21.06.2017 nastąpiła zmiana nazwy Izby na Polską Izbę Biegłych Rewidentów (w skrócie „PIBR”). Poprzednia nazwa brzmiała Krajowa Izba Biegłych Rewidentów (w skrócie „KIBR”).

Zadaj pytanie


Rozwiąż zadanie (ochrona przed SPAM-em)
3 + 4 =
Rozwiąż zadanie

Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość Informujemy, iż Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@pibr.org.pl. Dane osobowe gromadzone poprzez formularz kontaktowy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach kontaktowych, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych rozumiany jest jako prawidłowa identyfikacja osoby zainteresowanej i udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane podane w tym celu będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celu. Jednocześnie informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom oraz współpracownikom PIBR, a także podmiotom współpracującym, na podstawie zawartych umów powierzenia, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Ukryj

Kontakt


Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

ul. Wolność 7 lok.C
01-018 Warszawa
tel.: 22 862 54 70/80
fax: 22 862 54 90
e-mail: biuro@pibr.waw.pl

Biuro RO PIBR w Warszawie jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Konto bankowe:
PKO BP
91 1020 1156 0000 7402 0006 8122


Dane do FV:

Polska Izba Biegłych Rewidentów, 00-175 Warszawa, al.Jana Pawła II 80; 
Regionalny Oddział PIBR; 01-018 Warszawa, ul.Wolność 7 lok.C

NIP:  526-025-07-88

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR