Regionalny oddział w Warszawie

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU


Szkolenia


Najbliższe szkolenie:
Temat: ODZ - Identyfikacja oszacowania ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (zmienionego w 2022 r.)
Prowadzący: Monika Kaczorek
Data: 4-5 października 2023 r.
Cena: 620.00

Władze


Regionalna Rada
 • dr Justyna Beata Zakrzewska – Prezes
 • Małgorzata Grzejszczak – Zastępca Prezesa
 • Włodzimierz Naumiuk – Skarbnik
 • Hanna Sztuczyńska – Sekretarz
 • Grzegorz Błaszkowski – Członek
 • Leszek Marciniuk – Członek
 • Ewa Sobińska – Członek
Komisja Rewizyjna
 • Maria Skulska – Przewodnicząca
 • Elżbieta Kmita – Zastępca Przwodniczącej
 • Barbara Konopacka – Członek
Bartoś Beata
Bernaziuk Anna
Błaszkowski Grzegorz
Braun Wiktoria
Budzisz Anna
Dac Jarosław
Diakonowicz Marcin
Dzikowska Agnieszka
Fornalik Adam
Głod  Bożena
Godlewska Jadwiga
Gospodarczyk-Chlastawa Katarzyna
Grzejszczak Małgorzata
Kaczorek Monika
Kędzierski Mariusz
Kmita Elżbieta
Konieczny Tomasz
Korycka Katarzyna
Kostrzewa Marta
Kowalczyk Marcin
Kryszkiewicz Małgorzata
Kućmierowska Paulina
Kuśmierski Krzysztof
Libera Zbigniew
Lichocka-Rak Magdalena
Łebkowski Tomasz
Maksymik Krzysztof
Michalak Tomasz
Misterska-Dragan Barbara
Mortas Piotr
Muller-Grządka Agnieszka
Nagraba Piotr
Nalewajko Agnieszka
Niśkiewicz Paweł
Opara-Kozysa Alicja
Orlonek Przemysław
Powichrowska Joanna
Rogoziński Hubert
Sajewicz Agata
Skorek Katarzyna
Skrzeszewski Grzegorz
Sobińska Ewa
Sosnowski Rafał
Sowada Krzysztof
Stański Krzysztof
Szambelan-Bakuła Elżbieta
Szawłowski Bartłomiej
Szmigielski Mirosław
Sztuczyńska Hanna
Szymańska-Serwa Magdalena
Świderska Agnieszka
Tadeusiak Małgorzata
Wasil Marcin
Wielgórska-Leszczyńska Joanna
Winter Małgorzata
Wojtysiak-Kotlarska Judyta
Wróbel Ewa
Zakrzewska Justyna Beata
Zaremba Anna
Zawada Wojciech
Zemka Marta
Ziąbrowski Andrzej
Zieliński Tomasz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O oddziale


Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie (skrót „RO PIBR”) to największy oddział w kraju zarówno pod względem liczby członków jak i liczby firm audytorskich. Członkami Oddziału są biegli rewidenci mieszkający na terenie działania Oddziału, który obejmuje dawne województwa: ciechanowskie, ostrołęckie, płockie, siedleckie i warszawskie. RO PIBR, obecnie istnieje 27 oddziałów, powstały w wyniku uchwały I Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z 20 czerwca 1992 roku. Zostały one utworzone w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów i działalności zawodowej biegłych rewidentów.

W ramach swojej działalności realizujemy następujące główne zadania:

 • integrujemy środowisko biegłych rewidentów;
 • prowadzimy szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów;
 • organizujemy wykłady, konferencje, prelekcje i seminaria zapewniając możliwość wymiany poglądów;
 • podejmujemy i prowadzimy działania zmierzające do zapewnienia wysokiego poziomu wykonywania zawodu biegłego rewidenta;
 • współpracujemy z regionalnymi organizacjami społecznymi i samorządowymi;
 • współpracujemy z firmami audytorskimi;
 • prowadzimy mediacje pomiędzy biegłymi rewidentami i/lub firmami audytorskimi;
 • świadczymy pomoc kandydatom na biegłych rewidentów w zakresie organizacji praktyk i aplikacji;
 • współpracujemy z organami Izby, zapewniamy przepływ informacji pomiędzy Krajową Radą a środowiskiem biegłych rewidentów;
 • realizujemy zadania wynikające z uchwał podjętych na Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów oraz Walnym Zgromadzeniu Biegłych Rewidentów Oddziału, a także uchwał Krajowej Rady i Regionalnej Rady.

Na terenie Oddziału organizujemy liczne szkolenia, seminaria i spotkania środowiskowe z biegłymi rewidentami, w tym m. in. spotkania klubów i sekcji działających przy Oddziale. Dysponujemy bardzo dobrze wyposażoną salą szkoleniową, która w komfortowych warunkach mieści ponad 60 osób. 

Uwaga: od 21.06.2017 nastąpiła zmiana nazwy Izby na Polską Izbę Biegłych Rewidentów (w skrócie „PIBR”). Poprzednia nazwa brzmiała Krajowa Izba Biegłych Rewidentów (w skrócie „KIBR”).

PRZEGLĄD PRASY


Kontakt


Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

ul. Wolność 7 lok.C
01-018 Warszawa
tel.: 22 862 54 70
mobile: 888 971 784

e-mail: biuro@pibr.waw.pl

e-mail szkolenia: szkolenia@pibr.waw.pl


Obsersuj nas także na:

Inspektor Ochrony Danych

Michał Sztąberek
e-mail: IOD@pibr.org.p

Biuro RO PIBR w Warszawie jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.


Dane do FV:

Polska Izba Biegłych Rewidentów, 00-175 Warszawa, al.Jana Pawła II 80; 
Regionalny Oddział PIBR; 01-018 Warszawa, ul.Wolność 7 lok.C

NIP:  526-025-07-88

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR