Regionalny oddział w Warszawie

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU


Szkolenia


Najbliższe szkolenie:
Temat: ODZ - Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego
Prowadzący: Małgorzata Mazurkiewicz
Data: 10 października 2022 r.; godz. 09:00
Cena: 320.00

Władze


Regionalna Rada
 • Jadwiga Godlewska – Prezes
 • Maciej Skórzewski – Zastępca Prezesa
 • Justyna Zakrzewska – Skarbnik
 • Ksenia Magierska – Sekretarz
 • Małgorzata Grzejszczak – Członek
 • Magdalena Maksymiuk – Członek
 • Ewa Sobińska – Członek
Komisja Rewizyjna
 • Maria Skulska – Przewodnicząca - od 25.10.2021r
 • Barbara Rafalska – Zastępca Przewodniczącej - od 10.09.2020r., Członek - od 25.10.2021r.
 • Paweł Kurus – Członek - od 25.10.2021r.
 • Elżbieta Szambelan-Bakuła – Przewodnicząca - do 20.09.2020r.
 • Alicja Gess – Członek - do 17.09.2020r.
 • Grażyna Kulikowska – Zastępca Przewodniczącej - do 23.07.2020r.
Baklarz Agnieszka 
Bartoszewicz Monika
Bernaziuk Anna 
Błaszkowski Grzegorz
Dac Jarosław 
Dzikowska Agnieszka
Filipska Genowefa 
Gajewska Agnieszka
Gertruda Paweł
Godlewska Jadwiga 
Godlewski Łukasz
Gołąb Katarzyna 
Gospodarczyk-Chlastawa Katarzyna
Grzejszczak Małgorzata 
Hryniuk Jacek 
Jakubczyk-Cały Ewa 
Kaczorek Monika 
Kamińska Dorota 
Kęsik Adam 
Kociołek Tomasz
Konieczny Tomasz 
Kowalczyk Marcin 
Krasowski Arkadiusz 
Krzyżak Urszula 
Kuciński Mariusz 
Kulikowska Grażyna 
Kuszneruk Józef 
Kwasiborski Antoni 
Kwaśniok Grzegorz 
Lachowski Waldemar
Laskowski Bogusław 
Libera Zbigniew
Magierska Ksenia 
Maksymiuk Magdalena 
Maleszewska Agnieszka
Mandela Maja
Marciniuk Leszek 
Matusik Jan 
Misterska-Dragan Barbara 
Muller-Grządka Agnieszka 
Nagraba Piotr
Naumiuk Włodzimierz 
Opara-Kozysa Alicja
Orlonek Przemysław
Ostaszewska Agnieszka 
Paulinek-Wróbel Magdalena
Piotrowski Łukasz 
Sienkiewicz Dorota
Sirocka Anna
Skórzewski Maciej 
Snopkowski Michał 
Sobińska Ewa
Szambelan-Bakuła Elżbieta 
Szawłowski Bartłomiej
Szczesiak Mariola
Szmigielski Mirosław 
Sztuczyńska Hanna 
Szymańska-Serwa Magdalena 
Trentowska Małgorzata 
Wasil Marcin 
Wielgórska-Leszczyńska Joanna 
Winter Małgorzata 
Wróbel Wojciech 
Zakrzewska Justyna
Zemka Marta
Ziąbrowski Andrzej 
Zieliński Marcin


 

O oddziale


Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie (skrót „RO PIBR”) to największy oddział w kraju zarówno pod względem liczby członków jak i liczby firm audytorskich. Członkami Oddziału są biegli rewidenci mieszkający na terenie działania Oddziału, który obejmuje dawne województwa: ciechanowskie, ostrołęckie, płockie, siedleckie i warszawskie. RO PIBR, obecnie istnieje 27 oddziałów, powstały w wyniku uchwały I Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z 20 czerwca 1992 roku. Zostały one utworzone w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów i działalności zawodowej biegłych rewidentów.

W ramach swojej działalności realizujemy następujące główne zadania:

 • integrujemy środowisko biegłych rewidentów;
 • prowadzimy szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów;
 • organizujemy wykłady, konferencje, prelekcje i seminaria zapewniając możliwość wymiany poglądów;
 • podejmujemy i prowadzimy działania zmierzające do zapewnienia wysokiego poziomu wykonywania zawodu biegłego rewidenta;
 • współpracujemy z regionalnymi organizacjami społecznymi i samorządowymi;
 • współpracujemy z firmami audytorskimi;
 • prowadzimy mediacje pomiędzy biegłymi rewidentami i/lub firmami audytorskimi;
 • świadczymy pomoc kandydatom na biegłych rewidentów w zakresie organizacji praktyk i aplikacji;
 • współpracujemy z organami Izby, zapewniamy przepływ informacji pomiędzy Krajową Radą a środowiskiem biegłych rewidentów;
 • realizujemy zadania wynikające z uchwał podjętych na Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów oraz Walnym Zgromadzeniu Biegłych Rewidentów Oddziału, a także uchwał Krajowej Rady i Regionalnej Rady.

Na terenie Oddziału organizujemy liczne szkolenia, seminaria i spotkania środowiskowe z biegłymi rewidentami, w tym m. in. spotkania klubów i sekcji działających przy Oddziale. Dysponujemy bardzo dobrze wyposażoną salą szkoleniową, która w komfortowych warunkach mieści ponad 60 osób. 

Uwaga: od 21.06.2017 nastąpiła zmiana nazwy Izby na Polską Izbę Biegłych Rewidentów (w skrócie „PIBR”). Poprzednia nazwa brzmiała Krajowa Izba Biegłych Rewidentów (w skrócie „KIBR”).

Kontakt


Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

ul. Wolność 7 lok.C
01-018 Warszawa
tel.: 22 862 54 70/80
mobile: 888 971 784
fax: 22 862 54 90
e-mail: biuro@pibr.waw.pl

Inspektor Ochrony Danych

Michał Sztąberek
e-mail: IOD@pibr.org.pl

Biuro RO PIBR w Warszawie jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Konto bankowe:
PKO BP
91 1020 1156 0000 7402 0006 8122


Dane do FV:

Polska Izba Biegłych Rewidentów, 00-175 Warszawa, al.Jana Pawła II 80; 
Regionalny Oddział PIBR; 01-018 Warszawa, ul.Wolność 7 lok.C

NIP:  526-025-07-88

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR