Regionalny oddział w Warszawie

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU


SZKOLENIA


Najbliższe szkolenie:
Temat: ODZ - Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym
Prowadzący: Aleksandra Sysiak
Data: 17-18.06.2024r.
Cena: 350.00

Władze


Regionalna Rada
 • dr Justyna Beata Zakrzewska – Prezes
 • Małgorzata Grzejszczak – Zastępca Prezesa
 • Hanna Sztuczyńska – Sekretarz
 • Grzegorz Błaszkowski – Członek
 • Leszek Marciniuk – Członek
 • Ewa Sobińska – Skarbnik od 22.01.2024 r.
Komisja Rewizyjna
 • Maria Skulska – Przewodnicząca
 • Elżbieta Kmita – Zastępca Przwodniczącej
 • Barbara Konopacka – Członek
Bartoś Beata
Bernaziuk Anna
Błaszkowski Grzegorz
Braun Wiktoria
Budzisz Anna
Dac Jarosław
Diakonowicz Marcin
Dzikowska Agnieszka
Fornalik Adam
Głod  Bożena
Godlewska Jadwiga
Gospodarczyk-Chlastawa Katarzyna
Grzejszczak Małgorzata
Kaczorek Monika
Kędzierski Mariusz
Kmita Elżbieta
Konieczny Tomasz
Korycka Katarzyna
Kostrzewa Marta
Kowalczyk Marcin
Kryszkiewicz Małgorzata
Kućmierowska Paulina
Kuśmierski Krzysztof
Libera Zbigniew
Lichocka-Rak Magdalena
Łebkowski Tomasz
Maksymik Krzysztof
Michalak Tomasz
Misterska-Dragan Barbara
Mortas Piotr
Muller-Grządka Agnieszka
Nagraba Piotr
Nalewajko Agnieszka
Niśkiewicz Paweł
Opara-Kozysa Alicja
Orlonek Przemysław
Powichrowska Joanna
Rogoziński Hubert
Sajewicz Agata
Skorek Katarzyna
Skrzeszewski Grzegorz
Sobińska Ewa
Sosnowski Rafał
Sowada Krzysztof
Stański Krzysztof
Szambelan-Bakuła Elżbieta
Szawłowski Bartłomiej
Szmigielski Mirosław
Sztuczyńska Hanna
Szymańska-Serwa Magdalena
Świderska Agnieszka
Tadeusiak Małgorzata
Wasil Marcin
Wielgórska-Leszczyńska Joanna
Winter Małgorzata
Wojtysiak-Kotlarska Judyta
Wróbel Ewa
Zakrzewska Justyna Beata
Zaremba Anna
Zawada Wojciech
Zemka Marta
Ziąbrowski Andrzej
Zieliński Tomasz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O oddziale


Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie (skrót „RO PIBR w Warszawie”) to największy oddział w kraju zarówno pod względem liczby członków jak i liczby firm audytorskich. Członkami Oddziału są biegli rewidenci mieszkający na terenie działania Oddziału, który obejmuje dawne województwa: ciechanowskie, ostrołęckie, płockie, siedleckie i warszawskie. Obecnie funkcjonuje 25 regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR). Zostały one utworzone w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów i działalności zawodowej biegłych rewidentów.

W ramach swojej działalności realizujemy następujące główne zadania:

 • integrujemy środowisko biegłych rewidentów;
 • prowadzimy szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów;
 • organizujemy wykłady, konferencje, prelekcje i seminaria zapewniając możliwość wymiany poglądów;
 • podejmujemy i prowadzimy działania zmierzające do zapewnienia wysokiego poziomu wykonywania zawodu biegłego rewidenta;
 • współpracujemy z regionalnymi organizacjami społecznymi i samorządowymi;
 • współpracujemy z firmami audytorskimi;
 • prowadzimy mediacje pomiędzy biegłymi rewidentami i/lub firmami audytorskimi;
 • świadczymy pomoc kandydatom na biegłych rewidentów w zakresie organizacji praktyk i aplikacji;
 • współpracujemy z organami Izby, zapewniamy przepływ informacji pomiędzy Krajową Radą a środowiskiem biegłych rewidentów;
 • realizujemy zadania wynikające z uchwał podjętych na Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów oraz Walnym Zgromadzeniu Biegłych Rewidentów Oddziału, a także uchwał Krajowej Rady i Regionalnej Rady.

Na terenie Oddziału organizujemy liczne szkolenia, seminaria i spotkania środowiskowe z biegłymi rewidentami, w tym m. in. spotkania klubów i sekcji działających przy Oddziale. Dysponujemy bardzo dobrze wyposażoną salą szkoleniową, która w komfortowych warunkach mieści ponad 60 osób. 

Uwaga: od 21.06.2017 nastąpiła zmiana nazwy Izby na Polską Izbę Biegłych Rewidentów (w skrócie „PIBR”). Poprzednia nazwa brzmiała Krajowa Izba Biegłych Rewidentów (w skrócie „KIBR”).

PRZEGLĄD PRASY


Zadaj pytanie


Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość Informujemy, iż Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@pibr.org.pl. Dane osobowe gromadzone poprzez formularz kontaktowy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach kontaktowych, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych rozumiany jest jako prawidłowa identyfikacja osoby zainteresowanej i udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane podane w tym celu będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celu. Jednocześnie informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom oraz współpracownikom PIBR, a także podmiotom współpracującym, na podstawie zawartych umów powierzenia, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Ukryj

Kontakt


Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

ul. Wolność 7 lok.C
01-018 Warszawa
tel.: 22 862 54 70
mobile: 888 971 784

e-mail: biuro@pibr.waw.pl

e-mail szkolenia: szkolenia@pibr.waw.pl


Obsersuj nas także na:

Inspektor Ochrony Danych

Michał Sztąberek
e-mail: IOD@pibr.org.p

Biuro RO PIBR w Warszawie jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.


Dane do FV:

Polska Izba Biegłych Rewidentów, 00-175 Warszawa, al.Jana Pawła II 80; 
Regionalny Oddział PIBR; 01-018 Warszawa, ul.Wolność 7 lok.C

NIP:  526-025-07-88

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR