Regionalny oddział w Warszawie

Działalność oddziału

Zapytania ofertowe

20 maja 2024 r.

Szczegółowe kryteria wyboru stanowią:

Miejsce realizacji zamówienia:        

siedziba Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie, ul. Wolność 7 lok. C, 01-018 Warszawa

Przedmiot zamówienia:

 1. zapewnienie w miejscu realizacji Modernizacji wyposażenia pod kątem technicznym, informatycznym i multimedialnym umożliwiającym transmisje i nagrywanie dźwięku i obrazu przeprowadzanych wydarzeń, szkoleń i spotkań w formie hybrydowej i online, w postaci:
  • monitorów stacjonarnych o przekątnej obrazu co najmniej 135" w liczbie 1,
  • monitorów ściennych o przekątnej obrazu co najmniej 43" w liczbie 1,
  • monitorów poglądowych o przekątnej obrazu co najmniej 32" w liczbie 1,
  • uchwytów pod monitory/ekrany w liczbie do 5 sztuk,
  • skrzyń do monitorów poglądowych w liczbie 1,
  • kamer do użytku w wideokonferencjach oraz zdalnym nauczaniu w liczbie 1,
  • uchwytów do montażu kamery w liczbie 1,
  • mikrofonów sufitowych w liczbie 1,
  • mikrofonów doręcznych, bezprzewodowych w liczbie 4-8,
  • odpowiednich i niezbędnych przełączników, procesorów, przełączników oraz wzmacniaczy;
  • odpowiednich głośników w liczbie 2,
  • odpowiedniego oświetlenia,
  • niezbędnego oprogramowania,
  • niezbędnego okablowania,
  • montażu;
  • konfiguracji, programowania, uruchomienia urządzeń wymienionych powyżej, w tym połączenia z siecią Internet,
  • możliwości odbioru obrazu i dźwięku dostarczanego z transmisji internetowej online w sposób ciągły i bez zakłóceń wraz z zapewnieniem wyświetlenia transmisji również na urządzeniach mobilnych;
  • jakości transmitowanego obrazu na serwer streamingowy nie gorszą niż HD Ready;
  • jakości sygnału generowanego przez kamerę nie gorszą niż Full HD;
  • jakości transmitowanego dźwięku nie gorszej niż 64 kbps;
  • serwis całego systemu 3 lata;
 2. okres gwarancji Przedmiotu zamówienia - 5 lat;

Zamówienie należy wykonać do dnia 31.08.2024 r.

Konkurs nie jest przetargiem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: warszawa@pibr.org.pl

Termin na złożenie oferty upływa z dniem  3 czerwca 2024 r.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR