Regionalny oddział w Warszawie

Działalność oddziału

Biblioteka RO

Zapraszamy wszystkich biegłych rewidentów do korzystania z naszej biblioteki, w której znajduje się fachowa literatura o tematyce księgowej, rachunkowej i prawnej (ponad 500 publikacji).

Dodatkowo prenumerujemy miesięcznik RACHUNKOWOŚĆ.

Od 1 stycznia 2008 r. do 2015 r. korzystaliśmy z internetowego dostępu do bazy aktów prawnych, posiadającego zbiór wszystkich aktów prawnych bieżących i archiwalnych. Program  zawierał bogaty zbiór przepisów prawnych m. in. przepisy opublikowane w Dziennikach Ustaw, Monitorze Polskim, ustawodawstwo Unii Europejskiej, prawo korporacji zawodowych, komentarze i głosy wybitnych autorów, orzecznictwo sądowe oraz organów skarbowych, opracowania monograficzne, praktyczne wyjaśnienia, uzasadnienia do projektów ustaw oraz wzory umów i pism z objaśnieniami. Początkowo korzystaliśmy z programu Lex Polonica Perfecta (LexisNexis), a od 2012 r. z Infor Lex (INFOR).

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR