Regionalny oddział w Warszawie

Działalność oddziału

Klub Seniora

Harmonogram spotkań Klubu Seniora 2018/2019

(trzecie czwartki miesiąca)

Spotkania Klubu – godz. 15:00

 1. 18 października
 2. 16 listopada
 3. grudzień – spotkanie Klubu w ramach spotkania opłatkowego RO PIBR
 4. 17 stycznia
 5. 21 lutego
 6. 21 marca
 7. 18 kwietnia
 8. 16 maja
 9. 13 czerwca (zamiast 20 czerwca – Boże Ciało) - odwołane

 

 1. Posiedzenia Rady Klubu – godz. 14:00

Posiedzenia Rady Klubu w dniach spotkań Klubu (pkt. A)

Władze Klubu od 24 września 2015 r.: Zarząd 10-osobowy:

Stanisław Leszek - przewodniczacy, Włodzimierz Naumiuk - zastępca przewodniczącego, Maria Konopka - sekretarz, Barbara Bakalarska, Aleksandra Gwiazdowska, Wanda Jurewicz, Józef Kuszneruk, Tadeusz Naumiuk, Stanisław Tymiński, Teresa Załęska - członkowie.

Władze Klubu od 2014 do września 2015 r.: Zarząd 8-osobowy:

Albin Bombik, Maria Konopka, Józef Kuszneruk, Stanisław Leszek (Przewodniczacy), Włodzimierz Naumiuk, Stanisław Tymiński, Barbara Bakalarska, Teresa ZałęskaWspomnienia:


Albin Bombik
Stanisław Leszek


Józef Kuszneruk:

  - Ballada o biegłym
  - wspomnienia (wyróżnione w sandażu podczas 25-lecia RO PIBR)
  - epizody z życia zawodowego biegłego rewidenta 
  - koleda biegłego rewidenta
  - Jak to z grupą audytorów polskich (GAP/OGA) było, czyli w jedności siła


Antoni Kwasiborski
i Tadeusz Naumiuk

Tadeusz Naumiuk:
  - Nasze Credo czyli zachęta do wspomnień
  - Wspomnienia związne z wykonywaniem zawodu dyplomowanego biegłego księgowego oraz biegłego rewidenta 

  - Okruchy wspomnień biegłego rewidenta
  - Życie Seniora

Sabina Kalińska

Tadeusz Kwaterski
Krystyna Zajdel
Teresa Załęska


LAUDACJE dla:
Albina Bombika
Mieczysława Chroma
Czesława Defańskiego

Blandyny Golatowskiej
Benedykta Jancerowicza
Romana Krzymańskiego
Józefa Marca

Tadeusza Marczaka
Władysława Rydzika
Justyny Turkowskiej
Stanisława Tymińskiego


______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z opinią prawną, przygotowaną na zlecenie PIBR w odpowiedzi na wątpliwości w zakresie statusu biegłego rewidenta seniora, zgłoszone do KRBR przez Regionalny Oddział PIBR w Warszawie i działający przy nim Klub Seniora.
Opinia prawna dot. statusu Biegłego Rewidenta Seniora___________________________________________________________________

Spotkania Klubu Seniora odbywają się w co trzeci czwartek miesiąca o godz. 15.00.

Terminy spotkań w 2018 r.:

 • 18 stycznia 2018 r.
 • 15 lutego 2018 r. - odwołane
 • 15 marca 2018 r. - przełożone na 27 marca - spotkanie wielkanocne
 • 19 kwietnia 2018 r. - spotkanie przełożone, połączone ze spotkaniem Klubu Biegłego Rewidenta 26 marca
 • maj 2018 r. - w ramach majowych spotkań: "Joga ze śmiechem" 18 maja godz. 10:00 oraz "Rusz głową - trening umiejętności poznawczych dla Seniorów i nie tylko" 23 maja godz. 14:00 oraz 6 czerwca o godz. 11:30.
 • czerwiec 2018 r. - w ramach czerwcowego spotkania - 25.06.2018 godz. 10:00 „Hipoteka odwrócona – pytania i odpowiedzi” (sali 400 Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. Solidarności 12).

Terminy zorganizowanych spotkań:

 • 15 października 2015 r.
 • 19 listopada 2015 r.
 • 22 grudnia 2015 r. (wyjątek)
 • 21 stycznia 2016 r.
 • 18 lutego 2016 r.
 • 22 marca 2016 r.
 • 21 kwietnia 2016 r. - odwołane ze względu na konferencję w NOT
 • 19 maja 2016 r.
 • 16 czerwca 2016 r.
 • 15 września 2016 r.
 • 20 października 2016 r.
 • 17 listopada 2016 r.
 • 15 grudnia 2016 r.
 • 19 stycznia 2017 r.
 • 16 lutego 2017 r.
 • 16 marca 2017 r.
 • 20 kwietnia 2017 r.
 • 18 maja 2017 r.
 • 22 czerwca 2017 r. (wyjątek ze względu na Boże Ciało)
 • 21 września 2017 r.
 • 16 listopada  2017 r.

W ramach Klubu Biegłego Rewidenta od 2015 roku prężnie działa sekcja turystyczno-krajoznawcza. Do zapoznania się z działalnością sekcji oraz aktywnego w niej udziału zapraszamy także wszystkich Seniorów.

Jej głównym zadaniem jest weekendowa integracja środowiska biegłych rewidentów w drodze:

 • spacerów 1,5-2 godz. z przewodnikiem po ciekawych trasach w Warszawie,
 • kilkugodzinnych wypadów za miasto (autobusem, pociągiem) z przewodnikiem,
 • jednodniowych wycieczek autokarowych z przewodnikiem do ciekawych miejscowości w województwie mazowieckim,
 • dwu- trzydniowych wycieczek autokarowych z przewodnikiem trasami turystycznymi po Polsce, a niekiedy i za granicą.

Pomoc materialna dla biegłych rewidentów

Historia

Data powstania klubu (I)  "Klubu Seniora": 21 lutego 2008 r.

Data powstania klubu (II) "Dyskusyjnego Klubu Seniora": 26 maja 2011 r.

Data powstania klubu (III) "Klubu Seniora": 20 marca 2014 r.

Władze (II) Klubu w latach 2011-2013: Zarząd 4-osobowy; Przewodnicząca Zdzisława Łuczkiewicz, Członkowie: Alicja Gess, Jan Adamczyk, Marianna Wójtowicz (styczen 2013-rezygnacja), Adam Kęsik (od styczeń 2013 r.)

Władze (I) Klubu w latach 2008-2011: Zarząd 7-osobowy; Prezes Marianna Wójtowicz, z-ca Prezesa Barbara Bakalarska, z-ca Prezesa Jan Felski; Członkowie: Janina Kozakiewicz, Andrzej Jakubowicz, Jerzy Ludwiczak, Teresa Załęska

Spotkania w latach 2014-2015 (Klub Seniora):

 • 2015: 19.02.2015, 19.03.2015, 16.04.2015, 21.05.2015 (Benefis), 18.06.2015,
 • 2014: 20.02.2014, 20.03.2014, 17.04.2014 (spotkanie świąteczne), 16.10.2014.

Spotkania w latach 2011-2013 (DKS):

 • 2013 - 17.01.2013, 28.02.2013, 21.03.2013, 18.04.2013, 16.05.2013, 20.06.2013, 19.09.2013, 21.11.2013, 12.12.2013 (9 spotkań),
 • 2012  - 19.01.2012, 16.02.2012, 19.04.2012, 17.05.2012, 21.06.2012, 19.07.2012, 20.09.2012, 18.10.2012, 15.11.2012 (9 spotkań),
 • 2011  - 26.05.2011, 16.06.2011, 21.07.2011, 15.09.2011, 20.10.2011, 17.11.2011 (6 spotkań)

Spotkania w latach 2008-2011(31 spotkań):

 • 2011: 20.01.2011; 17.02.2011; 17.03.2011 (3 spotkania),
 • 2010: 21.01.2010; 18.02.2010; 18.03.2010; 15.04.2010; 20.05.2010; 17.06.2010; 21.10.2010; 18.11.2010; 16.12.2010 (9 spotkań),
 • 2009: 15.01.2009; 19.02.2009; 19.03.2009; 16.04.2009; 21.05.2009; 18.06.2009, 17.09.2009; 15.10.2009; 19.11.2009; 17.12.2009 (10 spotkań),
 • 2008: 24.01.2008; 21.02.2008; 20.03.2008; 17.04.2008; 15.05.2008; 19.06.2008; 18.09.2008; 16.10.2008; 20.11.2008 (9 spotkań).

Wykłady tematyczne:

 • odczyt 16.05.2013 nt. "Zmiany w podatku VAT od 1.04.2013 r." - wygłosiła Agnieszka Gajewska,
 • odczyt 21.03.2013 nt. "Ewidencja księgowa dla potrzeb bilansowych i podatkowych w świetle ostatnich zmian podatkowych" - wygłosił Adam Kęsik,
 • odczyt 17.01.2013 (cz. I) i 28.02.2012 (cz. II) nt. "Kierunki wykorzystania umiejętności biegłego rewidenta na zmieniającym się rynku pracy" - wygłosiła Ewa Jakubczyk-Cały,
 • odczyt 20.09.2012 r. nt. "Partnerstwo Publiczno-Prawne (z aspektami finansowo-księgowymi) - wygłosił Bogdan Gajos,
 • odczyt 16.02.2012 r. nt. "Dotacje, subwencje i inne świadczenia nieodpłatne w prawie podatkowym" - wygłosiła Krystyna Zajdel,
 • odczyt 19.01.2012 r. nt. "Opinia biegłego rewidenta w świetle krajowych i międzynarodowych standardów rewizji finansowej" - wygłosiła Marta Jackowska,
 • odczyt  20.10.2011 r. nt. "Polityka rachunkowości z uwzględnieniem dotacji unijnych” wygłosił Jan Mroczkowski,
 • odczyt 17.11.2011 r.  nt. "Ocena procedur kontroli zarządczej podczas audytu zewnętrznego, głównie w jednostkach sfery finansów publicznych” wygłosił Marian Mońka,
 • odczyt 19.01.2012 r. nt. "Opinia biegłego rewidenta w świetle krajowych i Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej" - wygłosiła Marta Jackowska.

Plan działania Dyskusyjnego Klubu Seniora

1. Działania merytoryczne:

 • Członkowie klubu bieżąco informują/są informowani o zmianach organizacyjno/prawnych w otoczeniu działań biegłych rewidentów.
 • Klub dokona przeglądu uregulowań prawnych wykorzystywanych w czasie pracy biegłego rewidenta, tych dotyczących:
  • polityki rachunkowości,
  • wykorzystywania pomocy unijnych,
  • innych zgłaszanych przez klubowiczów.
 • Klub będzie występować w imieniu i z upoważnienia członków z inicjatywami organizacji różnego rodzaju szkoleń i spotkań.
 • Klub nawiąże kontakty z regionalnymi oddziałami terenowymi naszego oddziału oraz innymi oddziałami

2. Działania towarzysko/sportowe

W trosce o własne zdrowie fizyczne, jak również komfort psychiczny, niezbędny w pracy biegłego rewidenta Klub postanawia organizować różne imprezy, w tym:

 • zajęcia z Nornic Walking
 • klub brydżowy
 • klub szachowy
 • inne

Wdrożone Inicjatywy

Klub Brydżowy - Inicjatywa Klubu DKS w ramach organizacji spotkań towarzysko-sportowych.

Pierwsze spotkanie odbyło się 10 listopada 2011 r. Koordynatorem spotkań jest Zdzisław Kowalewski, biegły rewident, a zarazem arcymistrz gier w brydża.

W spotkaniach uczestniczyć mogą biegli rewidenci z osobami towarzyszącymi, zaawansowani w grę w brydża jak i osoby chcące się nauczyć tej gry.

Odczyty autorskie - Inicjatywa Klubu DKS w ramach cyklicznych spotkań klubu w 3 czwartek miesiąca na wybrany temat prelegenta.

Dotychczas odbyły się cztery takie odczyty z tematów:

 • Dotacje, subwencje i inne świadczenia nieodpłatne w prawie podatkowym
 • Opinia biegłego rewidenta w świetle krajowych i międzynarodowych standardów rewizji finansowej
 • Polityka rachunkowości z uwzględnieniem dotacji unijnych
 • Ocena procedur kontroli zarządczej podczas audytu zewnętrznego, głównie w jednostkach sfery finansów publicznych
 • Opinia biegłego rewidenta w świetle krajowych i Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej

Nordic Walking - Inicjatywa Klubu DKS w ramach organizacji spotkań towarzysko-sportowych.

Pierwsze spotkanie odbyło się 21 kwietnia 2012 r. w Lasach Kabackich i uczestniczyło 30 osób. Spotkanie poprowadzili profesjionalni instruktorzy z Firmy „Nordic Sport Aneta Dowiedczyk” /www.nordicsport.pl. Celem zajęć był wspólny marsz dla poprawy kondycji biegłych rewidentów oraz  nauka prawidłowego chodzenia, zajęcia rozgrzewające i rozciągające mięśnie.

Skrót z Pierwszego spotkania organizacyjnego DKS - 26 maja 2011 r. 

Na spotkaniu ustalono:

 • Nową Nazwę Klubu Seniora: Dyskusyjny Klub Seniora – DKS
 • Powołano Zarząd Klubu: Zdzisława Łuczkiewicz – przewodnicząca, członkowie: Alicja Gess, Jan Adamczyk, Marianna Wojtowicz 
 • Terminarz stałych spotkań: trzeci czwartek miesiąca
 • Kierunki i formy działania przyjęte zostaną na najbliższym spotkaniu w miesiącu czerwcu.

Temat wniesionego problemu : Ochrona tytułu zawodowego biegłego rewidenta

Podniesiony przez dr Stanisława Leszka problem „ochrony tytułu zawodowego biegłego rewidenta” do dyskusji społecznej - aczkolwiek szeroko dyskutowany w rozmowach bezpośrednich – nie znalazł  zbyt dużego wyrazu materialnego w zaproponowanej formule konkretnego zapisu do „ustawy o biegłych rewidentach...”. Tym niemniej oddźwięk konkretny był. Postawiony problem na spotkaniu został przyjęty i zostały zgłoszone 2 propozycje zapisu do ustawy o biegłych rewidentach...

Dwie zgłoszone propozycje konkretnego zapisu do „ustawy o biegłych rewidentach...”

Propozycja Antoniego Kwasiborskiego

W art. 10 dodaje się ust.10 w następującym brzmieniu:

Na wniosek biegłego rewidenta nie wykonującego zawodu biegłego rewidenta ani żadnej innej działalności zawodowej, uzasadniony podeszłym wiekiem lub stanem zdrowia, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów może zezwolić biegłemu rewidentowi na dalsze posługiwanie się tytułem zawodowym i legitymacją biegłego rewidenta i niewypełnianie obowiązków wymienionych w art. 4 ust. 1 Krajowa Rada Biegłych Rewidentów cofa wydane zezwolenie, jeśli wystąpią okoliczności, które uniemożliwiłyby wydanie zezwolenia.

Propozycja Jana Adamczyka

Do art. 3 dodać ustęp:

4a Wpisany do rejestru biegły rewident, który złoży oświadczenie pod odpowiedzialnością karną przed KIBR, że ze względu na wiek lub z innych uzasadnionych przyczyn nie będzie wykonywał zawodu określonego w art. 3 ust. 1 będzie zwolniony z obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 pkt. 2.

Zwolnienia w formie uchwały dokonuje KRBR dokonując odpowiedniego wpisu przewidzianego w art.10 ust.2 pkt.4 w rejestrze.

 

 

„Klub Seniora” utworzony został w 2008 roku. Od momentu założenia klub działał z dużym zaangażowaniem, spotkania odbywały się cyklicznie co miesiąc, powstało dużo inicjatyw aktywizujących biegłych rewidentów ruchowo i intelektualnie.

Cel działania Klubu :

 • współpraca klubu Seniora z Fundacją Seniora
 • działania w zakresie pomocy biegłym rewidentom
 • aktywizacja biegłych rewidentów do wspólnych działań dla dobra samorządu i ich członków
 • organizacja spotkań

Spotkania klubowe zdominowały prelekcje i dyskusje na tematy zawodowe. W 2011 roku w nowej kadencji Rady RO, Klub zmienił nazwę z  Klubu Seniora na „Dyskusyjny Klub Seniora”.

W 2013 r. powstała także nowa inicjatywa, aby dyskusje na tematy zawodowe rozszerzyć o innych biegłych rewidentów, nie tylko „seniorów” i zmienić nazwę klubu na „Dyskusyjny Klub Biegłych Rewidentów”. Spowodowałoby to de facto zmianę idei powołania Klubu Seniora i jego charakteru działania. Kluby Seniora powoływane są w Regionalnych Oddziałach KIBR w celu współpracy z powołaną w 2011 r. Fundacją Seniora przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

Od 2014 r. wracamy do starej nazwy klubu "Klub Seniora", którego głównym celem będzie współpraca z Fundacją Seniora. 

Główne cele statutowe Fundacji to:

 • wspieranie biegłych rewidentów i byłych biegłych rewidentów, którzy zaprzestali czynnej działalności zawodowej,
 • opieka i pomoc społeczna biegłym rewidentom i byłym biegłym rewidentom,
 • aktywizacja biegłych rewidentów, którzy zaprzestali czynnej działalności zawodowej,
 • działalność w zakresie edukacji i nauki,
 • współpraca z instytucjami oraz organizacjami realizującymi zadania zbieżne z celami Fundacji.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR