Regionalny oddział w Warszawie

Działalność oddziału

Klub Biegłego Rewidenta

Początkiem bieżącej kadencji na spotkaniu w Regionalnym Oddziale PIBR w Warszawie w dniu 26 września 2019 roku wybrana została 7-osobowa Rada Klubu Biegłego Rewidenta, która ukonstytuowała się następująco:

Janina Broniecka – przewodnicząca, ,Maria Ewa Skulska – wiceprzewodnicząca, ,Beata Bartoś – sekretarz, Bogumiła Chyżyńska – członek, Bogdan Gajos – członek, Renata Lubowicka – członek, Jerzy Więch – członek.

 

W związku z wątpliwościami dotyczącymi sposobu ukonstytuowania się Rady Klubu w powyższy sposób (braku protokołu/notatki z jego przebiegu) oraz sprzeczności sposobu jej wyboru ze statutem Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP zdecydowano o rozwiązaniu dotychczasowego porozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Okręgowym Oddziałem w Warszawie oraz Regionalnym Oddziałem PIBR w Warszawie
i przygotowaniu nowego porozumienia w tym zakresie oraz regulaminu działania Klubu.

Regionalna Rada Uchwałą nr 11/2020 z dnia 2 marca 2020r. przyjęła porozumienie o współpracy pomiędzy Regionalnym Oddziałem w Warszawie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów a Oddziałem Okręgowym w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, a Uchwałą nr 10/2020 powołała na członków Rady Klubu Biegłego Rewidenta z ramienia Regionalnego Oddziału: Agnieszkę Baklarz, Anetę Wilk-Łyś i Elżbietę Wiślicką. Ze strony SKwP do Rady Klubu Biegłego Rewidenta wskazano: Ewę Góreczną, Martę Kostrzewę oraz  Leszka Marciniuka.

18 grudnia 2020r. na posiedzeniu online Rady Klubu Biegłego Rewidenta w obecności Prezesów obu organizacji – Jadwigi Godlewskiej oraz Jerzego Koniecznego Rada Klubu ukonstytuowała się jak poniżej:

Leszek Marciniuk – Przewodniczący

Marta Kostrzewa – Zastępca Przewodniczącego

Elżbieta Wiślicka – Sekretarz.

 

Rada Klubu zaplanowała organizację w najbliższym czasie spotkań i odczytów dla biegłych rewidentów  w formie spotkań online.

Zaplanowane spotkania Klubu:

11.02 godz. 17:30 (SKwP) - w spotkaniu online udział wzięło udział 51 osób

15.04 godz. 18:00

27.05 godz. 17:30

30.09 godz. 17:30

02.12 godz. 17:30


Serdecznie zapraszamy wszystkich biegłych rewidentów na spotkania Klubu Biegłego Rewidenta. Terminy i miejsca spotkań, godz. 16:00:

Harmonogram spotkań Klubu Biegłego Rewidenta 2018/2019

(ostatnie czwartki miesiąca)

Lp.

Termin

Miejsce

1 28 września 2018 (godz. 14:00) Czwarty Benefis Biegłego Rewidenta
2 25 października 2018 Konferencja NOT
3 29 listopada 2018 O.O. SKwP ul. Płocka
4 grudzień 2018 - połączone ze spotkaniem opłatkowym RO PIBR ul. Wolność
5 31 stycznia 2019 O.O. SKwP ul. Płocka
6 28 lutego 2019 KONFERENCJA PODATKOWA NOT
7 2 kwietnia 2019 Połączone ze spotkaniem
przed IX WZBR
RO PIBR ul. Wolność
8 25 kwietnia 2019 RO PIBR ul. Wolność
9 30 maja 2019 O.O. SKwP ul. Płocka
10 27 czerwca 2019 RO PIBR ul. Wolność


Sekcje Klubu Biegłego Rewidenta:
- turystyczno-krajoznawcza (organizatorzy przedsięwzięć turystycznych)
- brydżowa
- dyskusyjno-merytoryczna
- sportowaZorganizowane spotkania 2017/2018

Lp.

Termin

Miejsce

1 28 września 2017 (godz. 14:00) Konferencja w NOT
2 26 października 2017 O.O. SKwP ul. Płocka
3 30 listopada 2017 RO PIBR ul. Wolność
4 19 grudnia 2017, godz. 17:00 spotkanie opłatkowe w RO PIBR
5 25 stycznia 2018 O.O. SKwP ul. Płocka
6 22 lutego 2018 RO PIBR ul. Wolność
7 29 marca 2018  ODWOŁANE O.O. SKwP ul. Płocka
8 26 kwietnia 2018 RO PIBR ul. Wolność
9 24 maja (zamiast 31.05. – Boże Ciało) O.O. SKwP ul. Płocka
10 28 czerwca 2018  ODWOŁANE RO PIBR ul. Wolność

 

Posiedzenia Rady Klubu – godz. 14:00

Posiedzenia Rady Klubu w dniach spotkań Klubu (pkt. A)

 

Temat spotkania z 22 lutego 2018r.

RODO - nowe podejście do danych osobowych. Podstawowe wyzwania i obowiązki

Prowadzący -  adwokat Wojciech PiszewskiTemat spotkania z 30 listopada 2017r.

„Uwarunkowania prawno-organizacyjne biegłych rewidentów we Francji" 

Prowadząca -  Monika Kaczorek


Temat spotkania z 26 października 2017 r.

"Prezentacja koncepcji automatyzacji najbardziej żmudnych procedur audytowych przy wykorzystaniu danych z plików JPK"

 Zorganizowane już spotkania Klubu 2016/2017 (terminy):

Lp.

Termin

Miejsce

1

29 września 2016 r.

RO KIBR (ul. Wolność 7 lok. C)

2

27 października 2016 r.

O/O SKwP (ul. Płocka 17)

3

24 listopada 2016 r.

RO KIBR (ul. Wolność 7 lok. C)

4

20 grudnia 2016 r., godz. 17:00

Spotkanie świąteczne

NOT (ul.Czackiego 3/5)

5

26 stycznia 2017r.

RO KIBR (ul. Wolność 7 lok. C)

6

20 lutego 2017r. (poniedz.,ustawa o b.r.)

RO KIBR (ul. Wolność 7 lok. C)

7

23 lutego 2017r. (odwołane)

O/O SKwP (ul. Płocka 17)

8

30 marca 2017r.

RO KIBR (ul. Wolność 7 lok. C)

9

27 kwietnia 2017r.

O/O SKwP (ul. Płocka 17)

10

25 maja 2017r.

RO KIBR (ul. Wolność 7 lok. C)

11

27 czerwca 2017r.

O/O SKwP (ul. Płocka 17)

 

Temat spotkania z 27 czerwca 2017r.

"Cyberprzestrzeń a rachunkowość"

Prowadząca - Joanna Wielgórska-Leszczyńska


Temat spotkania z 25 maja 2017r.

"Prezentacja sposobu i warunków postępowania Komisji ds. wsparcia biegłego rewidenta w sprawach spornych"

Prowadzący - Andrzej Jakubowicz


Temat spotkania z 27 kwietnia 2017r.

„Sprawozdawczość finansowa instytutów, z uwzględnieniem aspektów podatkowych”

Prowadząca - Wanda Wojas.


Temat spotkania z 30 marca 2017r.
"Zagadnienia wymagające szczególnej uwagi przy sporządzaniu i badaniu sprawozdań finansowych"

Prowadząca - Justyna Beata Zakrzewska


Program spotkania z 26 stycznia 2017r.:

1. „Sprzedaż usług biegłego rewidenta w Polsce i Anglii – porównanie”;

2. Sprawozdanie z „Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym”;

Prowadzący: biegły rewident - David JamesTemat spotkania w dniu 24 listopada 2016r.:

"Badanie VAT, z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach. Badanie obowiązku sprawozdawczego w zakresie JPK”
Prowadząca: Pani Barbara Konopacka


Program spotkania w dn. 27 października 2016 r. (czwartek) o godz. 16.00 w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP, przy ul. Płockiej 17 lok.12 (pasaż A) sala H.

1. "Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi" (Krajowy Standard Rachunkowości Nr 10;  Dz. Urz. Ministra Finansów z 29.08.2016 r poz. 63)

Prowadzący: Pan Bogdan Gajos

2. Jednolity Plik Kontrolny.

  • Omówienie przepisów prawnych związanych z wprowadzeniem JPK.
  • Terminy przekazywania, zakres obejmowania JPK
  • Omówienie przyczyn i ogólnych zasad dotyczących wprowadzenia JPK
  • Określenie które podmioty są zobowiązane przesyłać Jednolity Plik Kontrolny od 1 lipca 2016.
  • Wskazanie i omówienie zasad przekazywania JPK- obowiązek przekazywania czy na wezwanie.
  • Uwarunkowania techniczne związane z generowaniem, a także przesyłaniem JPK.
  • Zasady weryfikacji plików przez organy podatkowe,
  • uwarunkowania techniczne nośników danych elektronicznych, na których będzie przekazywany JPK.
  • Jak przygotować system rachunkowości i pracowników do nowej rzeczywistości?
  • Zagadnienia na które należy zwrócić szczególną uwagę.

 


 

W dniach 18-19 czerwca 2015r. przedstawiciele klubów dyskusyjnych RO KIBR i O/O SKwP w Warszawie podjęli decyzję o powołaniu wspólnego Klubu Biegłego Rewidenta. Klub ten rozpoczął swoją działalność we września 2015 r.

Klub rozpoczął działalność od wyłonienia spośród swoich członków tzw. grupy inicjatywnej, złożonej z przedstawicieli RO KIBR w Warszawie i O/O w Warszawie SKwP, a następnie Rady Klubu Biegłego Rewidenta.

Skład Rady Klubu Biegłego Rewidenta:

Maciej Skórzewski – przewodniczący  

Beata Pniewska-Prokop - z-ca przewodniczącego 

Ewa Góreczna – sekretarz

Kuśnierek Zbigniew - członek

Kuszneruk Józef - członek    

Łuczkiewicz Zdzisława - członek        

Puczyński Dariusz - członek

Mońka Marian - członek       

Wielgórska-Leszczyńska Joanna - członek

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do uczestnictwa dyskusyjnych w spotkaniach Klubu. Zachęcamy do zgłaszania tematów, które są ważne dla naszego środowiska i które powinny zostać poruszone na spotkaniach Klubu. Wszelkie informacje należy kierować na adres klub@kibr.waw.pl


 

Głos środowiska w sprawie rynku usług audytorskich małych i średnich przedsiębiorstw przekazany do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

W związku z pogłębiającym się kryzysem na runku usług audytorskich małych i średnich przedsiębiorstw, w tym drastycznym spadkiem cen za usługi biegłych rewidentów a co za tym idzie, spadkiem jakości usług, w dniu 13.11.2015 r.  Klub Biegłego Rewidenta oraz Prezes Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie wystosowali w tej sprawie pismo do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Pismo zawiera cztery konkretne postulaty, które wpłyną pozytywnie na rynek usług audytorskich, i mamy nadzieję, będą także zaczątkiem większych zmian zapewniających godne wynagrodzenia za naszą pracę.

Zachęcamy do zapoznania się z całym pismem skierowanym do KRBR.

 

 


Pierwsze spotkanie klubu odbyło się w dn. 24 września 2015r.

Kolejne zorganizowane spotkania:

Lp.

Termin

Miejsce

1

27 października 2015r. (wyjątek)

O/O SKwP

ul. Płocka 17 lok.25

2

26 listopada 2015r.

RO KIBR

ul. Wolność 7 lok.C

3

 22 grudnia 2015r.

Spotkanie świąteczne godz. 15:00

RO KIBR

ul. Wolność 7 lok.C

4

28 stycznia 2016r.

R:O KIBR

ul. Wolność 7 lok.C

5

25 lutego 2016r.

O/O SKwP

ul. Płocka 17 lok.12

6

31 marca 2016r.

RO KIBR

ul. Wolność 7 lok.C

7

28 kwietnia 2016r.

O/O SKwP

ul. Płocka 17 lok.25

8

19 maja 2016r. (wyjątek)

RO KIBR

ul. Wolność 7 lok.C

9

30 czerwca 2016r.

O/O SKwP

ul. Płocka 17 lok.25 Program spotkania z dn. 27 października 2015r.:

1. Wykład p.Małgorzaty Mazurkiewicz nt "Zmiany w podatkach dochodowych i VAT w 2015 roku",

2. Temat przewodni - "Rynek usług audytorskich małych i średnich przedsiębiorstw; jak rozwiązać problem zaniżania cen".

 

Tematy spotkania z dn. 25 lutego 2016r.:
1. Różnice kursowe w ujęciu podatkowym i bilansowym - p. Beata Pniewska-Prokop z zespołem,
2. Wstępne informacje i sugestie dotyczące innych usług biegłego rewidenta - p. Dariusz Puczyński,

 

Tematy spotkania w dn. 31 marca 2016 r.:

- Spotkanie z szefową Klubu Globtrotera celem przedstawienia informacji o działalności Klubu oraz zasad możliwej współpracy z sekcją turystyczno-krajoznawczą KBR (możliwe będzie dokonanie wpłaty na najbliższe spotkania).

- Różnice kursowe - zakończenie tematu.

- Wybrane zagadnienia związane ze sprawozdawczością - przygotowane przez zespół w składzie: B. Gajos,   B. Pniewska-Prokop, E. Skulska, K. Tobolska.

 

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR