Regionalny oddział w Warszawie

Działalność oddziału

Komisje RO

Regionalna Rada kadencji 2015-2019 dla sprawniejszego funkcjonowania Oddziału powołała Komisje :

 1. Komisja ds. szkoleń - lider Jadwiga Godlewska
 2. Komisja ds. wsparcia merytorycznego i Międzynarodowych Standardów Badania – lider Ewa Sobińska
 3. Komisja ds. wsparcia biegłego rewidenta w sprawach spornych - lider Andrzej Jakubowicz
 4. Komisja ds. PR (komunikacji) – lider Magdalena Maksymiuk
 5. Komisja ds. wsparcia w postępowaniu dyscyplinarnym – lider Justyna Zakrzewska
 6. Komisja ds. monitorowania i opiniowania aktów prawnych – lider Ksenia Magierska
 7. Komisja ds. integracji biegłych rewidentów
 8. Komisja ds. współpracy biegłych i aplikantów
 9. Komisja organizacyjno-programowa IX Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów - lider Ksenia Magierska.

Osoby chętne do współpracy i działania w powołanych komisjach proszone są do zgłaszania się na adres biura RO biuro@pibr.waw.pl

Komisja ds. wsparcia biegłego rewidenta w sprawach spornych

Regionalna Rada, działając zgodnie z wytycznymi VIII Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie oraz w zwiazku z aktualnym brakiem możliwości prawnych powołania Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów na szczeblu krajowym, powołała w ramach Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie, Komisję ds. wspracia biegłego rewidenta w sprawach spornych.

Skład komisji:

 • Andrzej Jakubowicz - Przewodniczący
 • Bogdan Broniewski - członek
 • Danuta Brzozowska - członek
 • Alicja Gess - członek
 • Adam Kęsik - członek
 • Maria Lech - członek
 • Stanisław Leszek - członek

Zgodnie z założeniami, celem działalności Komisji jest udzielanie wszelkiej pomocy niematerialnej biegłym rewidentom w rozwiązywaniu spraw spornych. Biegłych rewidentów, potrzebujących wsparcia, o jakim mowa powyżej, zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Oddziałem na adres biuro@pibr.waw.pl.


W związku związku z organizacją IX Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów (11.04.2019 r.) powołana została Komisja organizacyjno-programowa IX Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów - lider Ksenia Magierska. Komisja ds. oceny projektów uchwał na VIII KZBR

14 maja 2015 r. zebrała się Komisja ds. oceny projektów uchwał na VIII KZBR w składzie:

 • Adam Kęsik – lider zespołu
 • członkowie: Małgorzata Winter, Józef Kuszneruk, Zbigniew Kuśnierek

Efektem prac na posiedzeniu jest:

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR