Regionalny oddział w Warszawie

Szkolenia

Dostępne szkolenia

ODZ - Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Data: 25 sierpnia 2022 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Barbara Misterska-Dragan
Cena: 300.00

rewizja finansowa (8 godz.) online

ODZ - Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Data: 26 sierpnia 2022 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Małgorzata Mazurkiewicz
BRAK MIEJSC

rachunkowość/rewizja finansowa (8 godz.) online

ODZ - Zasady etyki w praktyce - studium przypadku

Data: 29 sierpnia 2022 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Krystian Kosiorek
Cena: 300.00

rewizja finansowa (8 godz.) online

ODZ - Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Data: 30 sierpnia 2022 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Monika Markisz
BRAK MIEJSC

rachunkowość/ rewizja finansowa (8 godz.) online

ODZ - Aktualizacja wiedzy z zakresu zmian w międzynarodowych i krajowych standardach badania

Data: 1 września 2022 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Barbara Misterska-Dragan
Cena: 320.00

rewizja finansowa (8 godz.) online

ODZ - Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Data: 2 września 2022 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś
Cena: 320.00

rachunkowość (8 godz.) online

ODZ - Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Data: 7 września 2022 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Marta Kostrzewa
Cena: 320.00

rachunkowość (8 godz.) online

ODZ - Zdolność jednostki do kontynuowania działalności a proces badania – odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Data: 8 września 2022 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Ernest Podgórski
Cena: 320.00

rewizja finansowa (8 godz.) online

ODZ - Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór

Data: 9 września 2022 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Piotr Rybicki
Cena: 320.00

rewizja finansowa (8 godz.) online

ODZ - Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego (KSB 540 zmieniony) – praktyka zastosowania

Data: 14-15 września 2022 r.
Prowadzący: Monika Kaczorek
Cena: 620.00

rewizja finansowa (16 godz.) online; godz. 09:00

ODZ - Badanie jednostek samorządu terytorialnego

Data: 16 września 2022 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Magdalena Maksymiuk
Cena: 320.00

rewizja finansowa (8 godz.) online

ODZ - Rola środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego

Data: 19 września 2022 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Agnieszka Gajewska
Cena: 320.00

rewizja finansowa (8 godz.) online

ODZ - Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Data: 20 września 2022 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś
Cena: 320.00

rachunkowość (8 godz.) online

ODZ - Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Data: 21 września 2022 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Kacper Sołoniewicz
Cena: 320.00

rachunkowość/ rewizja finansowa (8 godz.) online

ODZ - Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania z uwzględnieniem najczęściej występujących nieprawidłowości

Data: 22-23 września 2022 r.
Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś
Cena: 620.00

(godz.09:00) rachunkowość (16 godz.) online

ODZ - Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Data: 26-27 września 2022 r.
Prowadzący: Marta Kostrzewa
Cena: 620.00

(godz.09:00) rewizja finansowa (16 godz.) online

ODZ - Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

Data: 28 września 2022 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Ewa Sobińska
Cena: 320.00

rewizja finansowa (8 godz.) online

ODZ - Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Data: 29-30 września 2022 r.
Prowadzący: Agnieszka Gajewska
Cena: 620.00

rewizja finansowa (16 godz.) online

ODZ - Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Data: 3 października 2022 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś
Cena: 350.00

rachunkowość (8 godz.) stacjonarnie

ODZ - Zasady etyki w praktyce - studium przypadku

Data: 4 października 2022 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Beata Bartoś
Cena: 320.00

rewizja finansowa (8 godz.) online

SAMOKSZT. - Podatek CIT – zmiany w 2022 roku i aktualna praktyka orzecznicza

Data: 5 października 2022 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Kacper Sołoniewicz
Cena: 200.00

samokształcenie (6 godz.) online

ODZ - Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Data: 10 października 2022 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Małgorzata Mazurkiewicz
Cena: 350.00

rachunkowość/ rewizja finansowa (8 godz.) stacjonarnie

ODZ - Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości

Data: 11 października 2022 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Magdalena Maksymiuk
Cena: 320.00

rewizja finansowa (8 godz.) online

ODZ - Rola środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego

Data: 12 października 2022 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Agnieszka Gajewska
Cena: 350.00

rewizja finansowa (8 godz.) stacjonarnie

SAMOKSZT. - Inwentaryzacja w pracy biegłego rewidenta (warsztaty)

Data: 13 października 2022 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Piotr Rybicki
Cena: 200.00

samokształcenie (6 godz.) online

ODZ - Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Data: 14 października 2022 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś
Cena: 320.00

rachunkowość (8 godz.) online

ODZ - Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

Data: 17-18 października 2022 r.
Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś
Cena: 620.00

(godz.09:00) rachunkowość (16 godz.) online

ODZ - Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego - część 1 - przychody

Data: 19-20 października 2022 r.
Prowadzący: Marta Kostrzewa
Cena: 680.00

rewizja finansowa (16 godz.) godz. 09:00; stacjonarnie

ODZ - Aktualizacja wiedzy z zakresu zmian w międzynarodowych i krajowych standardach badania

Data: 21 października 2022 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Małgorzata Bauer
Cena: 320.00

rewizja finansowa (8 godz.) online

ODZ - Identyfikacja oszacowania ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Z 2019)

Data: 24-25 października 2022 r.
Prowadzący: Ewa Sobińska
Cena: 680.00

rewizja finansowa (16 godz.) stacjonarnie; godz. 09:00

ODZ - Badanie jednostek samorządu terytorialnego

Data: 26 października 2022 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Magdalena Maksymiuk
Cena: 320.00

rewizja finansowa (8 godz.) online

ODZ - Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania z uwzględnieniem najczęściej występujących nieprawidłowości

Data: 27-28 października 2022 r.
Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś
Cena: 680.00

(godz.09:00) rachunkowość (16 godz.) stacjonarnie

SAMOKSZT. - Inwentaryzacja w pracy biegłego rewidenta (warsztaty)

Data: 2 listopada 2022 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Piotr Rybicki
Cena: 200.00

samokształcenie (6 godz.) online

ODZ - Sporządzanie i badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - najczęściej występujące nieprawidłowości

Data: 3-4 listopada 2022 r.
Prowadzący: Artur Raciński
Cena: 680.00

rewizja finansowa (16 godz.) stacjonarnie

ODZ - Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości

Data: 7 listopada 2022 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Magdalena Maksymiuk
Cena: 320.00

rewizja finansowa (8 godz.) online

ODZ - Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Data: 8 listopada 2022 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Monika Markisz
Cena: 350.00

rachunkowość/rewizja finansowa (8 godz. ) stacjonarnie

ODZ - Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania finansowego - praktyczne zastosowanie KSP, KSUA i KSUP

Data: 10 listopada 2022 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Ewa Sobińska
Cena: 350.00

rewizja finansowa (8 godz.) stacjonarnie

ODZ - Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór -POPOŁUDNIOWE

Data: 14-15 listopada 2022 r.
Prowadzący: Piotr Rybicki
Cena: 320.00

rewizja finansowa (8 godz.) online; godz. 16:30

ODZ - Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Data: 14 listopada 2022 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Małgorzata Mazurkiewicz
Cena: 320.00

rachunkowość/rewizja finansowa (8 godz.) online

ODZ - Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Data: 16 listopada 2022 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Jadwiga Godlewska
Cena: 350.00

rachunkowość (8 godz.) stacjonarnie

ODZ - Rola środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego

Data: 18 listopada 2022 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Agnieszka Gajewska
Cena: 350.00

rewizja finansowa (8 godz.) stacjonarnie

ODZ - Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego - część 1 - przychody

Data: 21-22 listopada 2022 r.
Prowadzący: Marta Kostrzewa
Cena: 620.00

rewizja finansowa (16 godz.) online; godz. 09:00

SAMOKSZT. - Podatek CIT – zmiany w 2022 roku i aktualna praktyka orzecznicza

Data: 23 listopada 2022 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Kacper Sołoniewicz
Cena: 200.00

samokształcenie (6 godz.) online

ODZ - Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

Data: 24-25 listopada 2022 r.
Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś
Cena: 680.00

(godz.09:00) rachunkowość (16 godz.) stacjonarnie

ODZ - Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania finansowego - praktyczne zastosowanie KSP, KSUA i KSUP

Data: 28 listopada 2022 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Małgorzata Bauer
Cena: 320.00

rewizja finansowa (8 godz.) online

ODZ - Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli

Data: 5-6 grudnia 2022 r.
Prowadzący: Dorota Mikulska
Cena: 620.00

rewizja finansowa (16 godz.) online; godz. 09:00

ODZ - Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych -POPOŁUDNIOWE

Data: 7-8 grudnia 2022 r.
Prowadzący: Jadwiga Godlewska
Cena: 320.00

rachunkowość (8 godz.) online; godz. 16:30

ODZ - Sporządzanie i badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - najczęściej występujące nieprawidłowości

Data: 12-13 grudnia 2022 r.
Prowadzący: Artur Raciński
Cena: 620.00

rewizja finansowa (16 godz.) online

ODZ - Rola środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego

Data: 15 grudnia 2022 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Agnieszka Gajewska
Cena: 320.00

rewizja finansowa (8 godz.) online

ODZ - Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Data: 16 grudnia 2022 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Małgorzata Bauer
Cena: 320.00

rachunkowość (8 godz.) online

ODZ - Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Data: 19 grudnia 2022 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Małgorzata Mazurkiewicz
Cena: 320.00

rachunkowość/rewizja finansowa (8 godz.) online

ODZ - Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

Data: 20-21 grudnia 2022 r.
Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś
Cena: 620.00

(godz.09:00) rachunkowość (16 godz.) online

ODZ - Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania finansowego - praktyczne zastosowanie KSP, KSUA i KSUP

Data: 30 grudnia 2022 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Małgorzata Bauer
Cena: 320.00

rewizja finansowa (8 godz.) online

Informacje dodatkowe

W celu rejestracji na poszczególne szkolenia prosimy wypełnić formularz zgłoszenia na niniejszej stronie internetowej (uwaga na pola wymagane).

Po wysłaniu formularza otrzymają Państwo e-mailowo automatyczną odpowiedź z systemu, która oznacza wysłanie zgłoszenia. Należy sprawdzić poprawność swoich danych, szczególnie adresu e-mail/nr telefonu, ponieważ zgłoszenie z błędnymi danymi może uniemożliwić Państwa rejestrację na szkolenie.
Następnie prosimy oczekiwać na kontakt naszego pracownika, który potwierdzi uczestnictwo w szkoleniu.
 
Tuż przed danym szkoleniem do zapisanych osób wysłana zostanie wiadomość ze szczegółami szkolenia.

Udział w szkoleniach możliwy jest po uregulowaniu należności.

Odpłatność za szkolenia zakresu Obligatoryjnego Doskonalenia Zawodowego (ODZ) do 31.08.2022 r.:
Szkolenie 16 godz. - 570 zł.
Szkolenie 8 godz. - 300 zł.
Szkolenie 4 godz. - 180 zł.


Odpłatność netto od uczestników od 01 września 2022 r.:

Szkolenia obligatoryjne (ODZ) w formie online:
4 godz. - 200 zł
8 godz. - 320 zł
16 godz. - 620 zł

Szkolenia obligatoryjne (ODZ) w formie stacjonarnej:
4 godz. - 220 zł
8 godz. - 350 zł
16 godz. - 680 zł

Szkolenia w ramach samokształcenia w formie online:
4 godz. - 150 zł
6 godz. - 200 zł
8 godz. - 250 zł

Szkolenia w ramach samokształcenia w formie stacjonarnej:
4 godz. - 160 zł
6 godz. - 220 zł
8 godz. - 270 zł


Szkolenia obligatoryjne organizowane przez PIBR dla biegłych rewidentów, zwolnione są z podatku VAT.

Uczestnikom, którzy nie są biegłymi rewidentami, do wymienionych kwot doliczany jest 23% podatek Vat.


Realizacja szkoleń z zakresu  online:

Podstawowe informacje:

 • Szkolenie realizowane jest w oparciu o autorskie wykłady prowadzone w formie transmisji on-line, materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
 • Udział w szkoleniu (dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu HXSPACE),  materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (lub papierowej) zatwierdzone przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów możliwy będzie wyłącznie po wniesieniu opłaty oraz wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
 • Po zarejestrowaniu się i wniesieniu opłaty uczestnik otrzyma e-maila z potwierdzeniem zapisu na szkolenie, a bezpośrednio przed zajęciami e-maila z linkiem umożliwiającym dostęp do szkolenia.
 • Podstawą do uzyskania zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach, aktywny udział w nich oraz przystąpienie do testu sprawdzającego poziom uzyskanej wiedzy.
 • Szkolenie zostanie zrealizowane, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
 • Zajęcia odbywać się będą w  godzinach 9.00 – 15.45.
 • Opłatę prosimy uregulować przelewem na (podany kilka dni przed terminem szkolenia) rachunek bankowy (najpóźniej do dnia szkolenia) podając imię i nazwisko uczestnika i datę szkolenia.
 • Po uregulowaniu należności zostanie wystawiona faktura VAT, zgodnie z danymi w zgłoszeniu.
 • Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu online wysłane zostanie na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy, terminu lub odwołania szkolenia.
 • W przypadku braku miejsc na szkolenie, wraz z napływem zgłoszeń będziemy Państwa informować o dodatkowych terminach szkoleń. Możliwe jest też zgłoszenie wpisu na listę rezerwową: e-mail biuro@pibr.waw.pl

Zasady dołączenia uczestnika do szkolenia online

 

Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia

Zalecane przeglądarki:

 • Komputerstacjonarny / laptop: Chrome lub Firefox (najnowsze wersje)
 • Mobilny iOS (12.2+): Safari
 • Mobilny Android (6.0+): Chrome

Minimalne wymagania dotyczące przepustowości:

 • Przepustowość przesyłania 5 Mb/s (minimum 2 Mb/s)
 • Przepustowość pobierania 5 Mb/s (minimum 2 Mb/s)

Te same zalecenia dotyczące przepustowości dotyczą urządzeń mobilnych.

W przypadku sieci danych zalecamy 4G LTE w celu uzyskania najlepszych wyników  lub minimalnej sieci 3G do korzystania z dźwięku, przeglądania treści prezentacji i odbierania ekranu.

Aby sprawdzić wykorzystanie przepustowości rekomendujemy użycie strony   https://speedtest.net/.
Aby zmniejszyć wykorzystanie przepustowości zalecamy wyłączenie aplikacji, które mogą działać w tle i ograniczyć aktywność przeglądania.

Sprzęt:

Zalecamy użycie laptopa lub komputera stacjonarnego z (co najmniej) 2G pamięci i procesorem 1Ghz.
W przypadku dźwięku zdecydowanie zalecamy używanie zestawu słuchawkowego. Zestaw słuchawkowy sprawi, że inni będą wyraźnie słyszeć głos, a komunikacja nie będzie powodowała echa ani hałasu w tle. Podstawowy zestaw słuchawkowy z wbudowanym mikrofonem i laptop z wbudowaną kamerą internetową i mikrofonem będą wystarczające.

 

RO PIBR w Warszawie zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy oraz formy szkolenia z planowanej stacjonarnej na on-line (ze względu na większe zainteresowanie).
Wszystkie szkolenia zostaną zrealizowane jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.

Wytyczne organizacyjno-metodyczne szkolen ODZ na 2022 r.

Przesyłając zgłoszenie akceptują Państwo Regulamin szkoleń oraz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Oddział PIBR w Warszawie (zgodnie z Ustawą z 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926, ze zm.).
Ogólne zasady zaliczania szkoleń obligatoryjnych:

3-letni okres rozliczeniowy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego obejmuje 3 kolejno następujące po sobie lata kalendarzowe. Pierwszy z okresów rozliczeniowych rozpoczął się 1 stycznia 2015 r. i zakończył 31 grudnia 2017 r. Kolejny 3-letni okres rozpoczął się 1 stycznia 2021 r. i zakończy się 31 grudnia 2024 r.


Liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla wszystkich biegłych rewidentów w 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:

 • co najmniej 72 godziny lekcyjne szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
 • co najwyżej 48 godzin lekcyjnych samokształcenia.

W każdym roku kalendarzowym biegły rewident musi odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne doskonalenia zawodowego, w tym:

 • co najmniej 16 godzin lekcyjnych szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
 • co najwyżej 8 godzin lekcyjnych samokształcenia.

Biegły rewident ma obowiązek w każdym roku odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne szkolenia (w tym nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych samokształcenia), co da łącznie po 3 latach 72 godziny lekcyjne (w tym nie więcej niż 24 godziny lekcyjne samokształcenia). Dodatkowo biegły rewident musi uzupełnić odbyte minimum szkoleniowe o 48 godzin szkolenia (w tym co najwyżej 24 godziny samokształcenia) w dowolnym roku przed zakończeniem okresu rozliczeniowego.

Na zakończenie okresu rozliczeniowego biegły rewident musi wykazać 120 godzin odbytego szkolenia (w tym nie więcej niż 48 godzin samokształcenia).Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określa, w formie uchwały (zatwierdzanej przez Komisję Nadzoru Audytowego) zakres tematyczny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, z wyjątkiem części dotyczącej samokształcenia zawodowego.

Tematyka szkoleń z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na 2022 r.
zatwierdzona przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Lp

Temat

Blok

Ilość godz.

1

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

rachunkowość/ rewizja finansowa

8

2

Zdolność jednostki do kontynowania działalności

a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

rewizja finansowa

8

3

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

rachunkowość/ rewizja finansowa

8

4

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

rachunkowość

8

5

Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle  ustawy o rachunkowości

rachunkowość

 

6

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne

rewizja finansowa

8

7

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

rewizja finansowa

8

8

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

rewizja finansowa

16

9

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

rewizja finansowa

16

10

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania z uwzględnieniem najczęściej występujących nieprawidłowości

rachunkowość

16

11

Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli

rewizja finansowa

16

12

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

rachunkowość

8

13

Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej

rewizja finansowa

4

14

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

rachunkowość

8

15

Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości

rewizja finansowa

8

16

Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego - część 1 - przychody

rewizja finansowa

16

17

Aktualizacja wiedzy z zakresu zmian w międzynarodowych i krajowych standardach badania

rewizja finansowa

8

18

Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania finansowego - praktyczne zastosowanie KSP, KSUA i KSUP

rewizja finansowa

8

19

Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego (KSB 540 zmieniony) – praktyka zastosowania

rewizja finansowa

16

20

Identyfikacja oszacowania ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Z 2019)

rewizja finansowa

16

21

Badanie jednostek samorządu terytorialnego

rewizja finansowa

8

22

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

rachunkowość

16

23

Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór

rewizja finansowa

8

24

Rola środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego

rewizja finansowa

8

25

Zasady etyki w praktyce - studium przypadku

rewizja finansowa

8

26

Sporządzanie i badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - najczęściej występujące nieprawidłowości

rewizja finansowa

16

27

Zastosowanie nowych standardów zarządzania jakością

rewizja finansowa

16

28 Nowe standardy zarządzania jakością IAASB - praktyczne aspekty wdrożenia   8Tematyka szkoleń z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na 2021 r.
zatwierdzona przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

 

Lp

Temat

Ilość godz.

1

Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli

16

2

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

8

3

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

8

4

Zmiany regulacji w zakresie usług wykonywanych zgodnie ze standardami wykonywania zawodu biegłego rewidenta

8

5

Stosowanie MSB w praktyce - część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka

16

6

Stosowanie MSB w praktyce – część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia

16

7

Stosowanie MSB w praktyce - część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

16

8

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

16

9

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

16

10

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

8

11

Wybrane transakcje dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa

8

12

Zasady etyki w praktyce – nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

8

13

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształceniem jednostek – planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

16

14

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

16

15

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

8

16

Przychody ze sprzedaży – ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

8

17

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg – aspekty praktyczne i formalnoprawne

8

18

Zdolność jednostki do kontynowania działalności a proces badania – odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

8

19

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

8

20

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

8

21

Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej

4

22

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

8

23

Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego – część 1 – przychody

16

24

Kryptoaktywa w sprawozdaniu finansowym

8

25

Specyfika badania sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych

8

26

Prace badawcze i rozwojowe - aspekty bilansowe i podatkowe

8

27

Aktualizacja wiedzy z zakresu zmian w międzynarodowych i krajowych standardach badania

8

28

Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania finansowego - praktyczne zastosowanie KSP, KSUA i KSUP

8

29

Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami krajowych standardów wykonywania zawodu

8

 


Regionalny Oddział PIBR w Warszawie sukcesywnie będzie organizował terminy szkoleń do poszczególnych tematów
.

Zapisz się na szkolenie

Dane uczestnika

Podaj imię
Podaj nazwisko
+48
Podaj poprawny adres e-mail

Adres do korespondencji

Podaj adres do korespondencji
Podaj kod pocztowy
Podaj miejscowość

Wybierz szkolenie

Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (od 25.05.2018 r. zwanego "Inspektorem Ochrony Danych") powołanym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów jest Michał Sztąberek, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@isecure.pl. Dane osobowe gromadzone poprzez formularz kontaktowy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach kontaktowych, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych rozumiany jest jako prawidłowa identyfikacja osoby zainteresowanej i udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane podane w tym celu   będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do GIODO (po wejściu w życie RODO urząd ten zmieni nazwę na "Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych"), gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celu. Ukryj

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR