Regionalny oddział w Warszawie

Szkolenia

Dostępne szkolenia

ODZ - Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Data: 3 grudnia 2021 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Magdalena Maksymiuk
Cena: 300.00

rachunkowość (8 godz.); online

ODZ - Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego (S O B O T A)

Data: 4 grudnia 2021 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Małgorzata Mazurkiewicz
Cena: 300.00

rachunkowość/rewizja finansowa (8 godz.); online (sobota)

ODZ - Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Data: 6-7 grudnia 2021 r.
Prowadzący: Agnieszka Gajewska
Cena: 570.00

rewizja finansowa (16 godz.); online; godz. 09:00

ODZ - Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

Data: 8-9 grudnia 2021 r.
Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś
Cena: 570.00

rachunkowość (16 godz.); online; godz. 09:00

SAMOKSZT. - KOMPAS jako kolejne narzędzie do bezpiecznego i etycznego wykonywania zawodu.

Data: 10 grudnia 2021 r.; godz. 10:00
Prowadzący: Komisja ds. etyki
Cena: bezpłatne

Spotkanie z Komisją ds. etyki; online (samokształcenie 2 godz.)

ODZ - Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Data: 10 grudnia 2021 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś
BRAK MIEJSC

rachunkowość (8 godz.); online

ODZ - Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Data: 13 grudnia 2021 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Małgorzata Mazurkiewicz
BRAK MIEJSC

rachunkowość/rewizja finansowa (8 godz.); online

ODZ - Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych (POPOŁUDNIOWE)

Data: 14-15 grudnia 2021 r.
Prowadzący: Jadwiga Godlewska
Cena: 300.00

rachunkowość (8 godz.), online; godz. 16:30

ODZ - Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Data: 15 grudnia 2021 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Małgorzata Bauer
Cena: 300.00

rachunkowość (8 godz.); online

ODZ - Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami krajowych standardów wykonywania zawodu

Data: 20 grudnia 2021 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Monika Kaczorek
Cena: 300.00

rewizja finansowa (8 godz.); online

ODZ - Prace badawcze i rozwojowe - aspekty bilansowe i podatkowe

Data: 21 grudnia 2021 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Agnieszka Gajewska
Cena: 300.00

rachunkowość (8 godz.); online

ODZ - Aktualizacja wiedzy z zakresu zmian w międzynarodowych i krajowych standardach badania

Data: 22 grudnia 2021 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Barbara Misterska-Dragan
Cena: 300.00

rewizja finansowa (8 godz.); online

SAMOKSZT. - Nowy Ład – zmiany istotne w pracy biegłego rewidenta, który bada lub prowadzi księgi rachunkowe

Data: 28 grudnia 2021 r.; godz. 09:00
Prowadzący: Kacper Sołoniewicz
Cena: 150.00

samokształcenie (5 godz.) online

ODZ - Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego – część 1 – przychody

Data: 29-30 grudnia 2021 r.
Prowadzący: Marta Kostrzewa
Cena: 570.00

rewizja finansowa (16 godz.); online; godz. 09:00

Informacje dodatkowe

W celu rejestracji na poszczególne szkolenia prosimy wypełnić formularz zgłoszenia na niniejszej stronie internetowej (uwaga na pola wymagane).

Po wysłaniu formularza otrzymają Państwo e-mailowo automatyczną odpowiedź z systemu, która oznacza wysłanie zgłoszenia. Należy sprawdzić poprawność swoich danych, szczególnie adresu e-mail/nr telefonu, ponieważ zgłoszenie z błędnymi danymi może uniemożliwić Państwa rejestrację na szkolenie.
Następnie prosimy oczekiwać na kontakt naszego pracownika, który potwierdzi uczestnictwo w szkoleniu.
 
Tuż przed danym szkoleniem do zapisanych osób wysłana zostanie wiadomość ze szczegółami szkolenia.

Udział w szkoleniach z możliwy jest po uregulowaniu należności.

Odpłatność brutto za szkolenia zakresu Obligatoryjnego Doskonalenia Zawodowego (ODZ):
Szkolenie 16 godz. - 570 zł.
Szkolenie 8 godz. - 300 zł.
Szkolenie 4 godz. - 180 zł.Realizacja szkoleń z zakresu  online:

Podstawowe informacje:

 • Szkolenie realizowane jest w oparciu o autorskie wykłady prowadzone w formie transmisji on-line, materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
 • Udział w szkoleniu (dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu HXSPACE),  materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (lub papierowej) zatwierdzone przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów możliwy będzie wyłącznie po wniesieniu opłaty oraz wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
 • Po zarejestrowaniu się i wniesieniu opłaty uczestnik otrzyma e-maila z potwierdzeniem zapisu na szkolenie, a bezpośrednio przed zajęciami e-maila z linkiem umożliwiającym dostęp do szkolenia.
 • Podstawą do uzyskania zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach, aktywny udział w nich oraz przystąpienie do testu sprawdzającego poziom uzyskanej wiedzy.
 • Szkolenie zostanie zrealizowane, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
 • Zajęcia odbywać się będą w  godzinach 9.00 – 15.45.
 • Opłatę prosimy uregulować przelewem na (podany kilka dni przed terminem szkolenia) rachunek bankowy (najpóźniej do dnia szkolenia) podając imię i nazwisko uczestnika i datę szkolenia.
 • Po uregulowaniu należności zostanie wystawiona faktura VAT, zgodnie z danymi w zgłoszeniu.
 • Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu online wysłane zostanie na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy, terminu lub odwołania szkolenia.
 • W przypadku braku miejsc na szkolenie, wraz z napływem zgłoszeń będziemy Państwa informować o dodatkowych terminach szkoleń. Możliwe jest też zgłoszenie wpisu na listę rezerwową: e-mail biuro@pibr.waw.pl

Zasady dołączenia uczestnika do szkolenia online

 

Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia

Zalecane przeglądarki:

 • Komputerstacjonarny / laptop: Chrome lub Firefox (najnowsze wersje)
 • Mobilny iOS (12.2+): Safari
 • Mobilny Android (6.0+): Chrome

Minimalne wymagania dotyczące przepustowości:

 • Przepustowość przesyłania 5 Mb/s (minimum 2 Mb/s)
 • Przepustowość pobierania 5 Mb/s (minimum 2 Mb/s)

Te same zalecenia dotyczące przepustowości dotyczą urządzeń mobilnych.

W przypadku sieci danych zalecamy 4G LTE w celu uzyskania najlepszych wyników  lub minimalnej sieci 3G do korzystania z dźwięku, przeglądania treści prezentacji i odbierania ekranu.

Aby sprawdzić wykorzystanie przepustowości rekomendujemy użycie strony   https://speedtest.net/.
Aby zmniejszyć wykorzystanie przepustowości zalecamy wyłączenie aplikacji, które mogą działać w tle i ograniczyć aktywność przeglądania.

Sprzęt:

Zalecamy użycie laptopa lub komputera stacjonarnego z (co najmniej) 2G pamięci i procesorem 1Ghz.
W przypadku dźwięku zdecydowanie zalecamy używanie zestawu słuchawkowego. Zestaw słuchawkowy sprawi, że inni będą wyraźnie słyszeć głos, a komunikacja nie będzie powodowała echa ani hałasu w tle. Podstawowy zestaw słuchawkowy z wbudowanym mikrofonem i laptop z wbudowaną kamerą internetową i mikrofonem będą wystarczające.

 

RO PIBR w Warszawie zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy.
Wszystkie szkolenia zostaną zrealizowane jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.

Wytyczne organizacyjno-metodyczne szkolen ODZ na 2021 r.

Przesyłając zgłoszenie akceptują Państwo Regulamin szkoleń oraz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Oddział PIBR w Warszawie (zgodnie z Ustawą z 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926, ze zm.).
Ogólne zasady zaliczania szkoleń obligatoryjnych:

3-letni okres rozliczeniowy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego obejmuje 3 kolejno następujące po sobie lata kalendarzowe. Pierwszy z okresów rozliczeniowych rozpoczął się 1 stycznia 2015 r. i zakończył 31 grudnia 2017 r. Kolejny 3-letni okres rozpoczął się 1 stycznia 2021 r. i zakończy się 31 grudnia 2024 r.


Liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla wszystkich biegłych rewidentów w 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:

 • co najmniej 72 godziny lekcyjne szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
 • co najwyżej 48 godzin lekcyjnych samokształcenia.

W każdym roku kalendarzowym biegły rewident musi odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne doskonalenia zawodowego, w tym:

 • co najmniej 16 godzin lekcyjnych szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
 • co najwyżej 8 godzin lekcyjnych samokształcenia.

Biegły rewident ma obowiązek w każdym roku odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne szkolenia (w tym nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych samokształcenia), co da łącznie po 3 latach 72 godziny lekcyjne (w tym nie więcej niż 24 godziny lekcyjne samokształcenia). Dodatkowo biegły rewident musi uzupełnić odbyte minimum szkoleniowe o 48 godzin szkolenia (w tym co najwyżej 24 godziny samokształcenia) w dowolnym roku przed zakończeniem okresu rozliczeniowego.

Na zakończenie okresu rozliczeniowego biegły rewident musi wykazać 120 godzin odbytego szkolenia (w tym nie więcej niż 48 godzin samokształcenia).Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określa, w formie uchwały (zatwierdzanej przez Komisję Nadzoru Audytowego) zakres tematyczny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, z wyjątkiem części dotyczącej samokształcenia zawodowego.

Tematyka szkoleń z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na 2021 r.
zatwierdzona przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

 

Lp

Temat

Ilość godz.

1

Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli

16

2

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

8

3

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

8

4

Zmiany regulacji w zakresie usług wykonywanych zgodnie ze standardami wykonywania zawodu biegłego rewidenta

8

5

Stosowanie MSB w praktyce - część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka

16

6

Stosowanie MSB w praktyce – część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia

16

7

Stosowanie MSB w praktyce - część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

16

8

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

16

9

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

16

10

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

8

11

Wybrane transakcje dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa

8

12

Zasady etyki w praktyce – nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

8

13

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształceniem jednostek – planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

16

14

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania

16

15

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

8

16

Przychody ze sprzedaży – ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

8

17

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg – aspekty praktyczne i formalnoprawne

8

18

Zdolność jednostki do kontynowania działalności a proces badania – odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

8

19

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

8

20

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

8

21

Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej

4

22

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

8

23

Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego – część 1 – przychody

16

24

Kryptoaktywa w sprawozdaniu finansowym

8

25

Specyfika badania sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych

8

26

Prace badawcze i rozwojowe - aspekty bilansowe i podatkowe

8

27

Aktualizacja wiedzy z zakresu zmian w międzynarodowych i krajowych standardach badania

8

28

Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania finansowego - praktyczne zastosowanie KSP, KSUA i KSUP

8

29

Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami krajowych standardów wykonywania zawodu

8

 


Regionalny Oddział PIBR w Warszawie sukcesywnie będzie organizował terminy szkoleń do poszczególnych tematów
.

Zapisz się na szkolenie

Dane uczestnika

Podaj imię
Podaj nazwisko
+48
Podaj poprawny adres e-mail

Adres do korespondencji

Podaj adres do korespondencji
Podaj kod pocztowy
Podaj miejscowość

Wybierz szkolenie

Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (od 25.05.2018 r. zwanego "Inspektorem Ochrony Danych") powołanym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów jest Michał Sztąberek, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@isecure.pl. Dane osobowe gromadzone poprzez formularz kontaktowy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach kontaktowych, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych rozumiany jest jako prawidłowa identyfikacja osoby zainteresowanej i udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane podane w tym celu   będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do GIODO (po wejściu w życie RODO urząd ten zmieni nazwę na "Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych"), gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celu. Ukryj

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR