Regionalny oddział w Warszawie

Działalność oddziału

IX WZBR

IX Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów RO PIBR w Warszawie odbyło się 11 kwietnia 2019 r.

Prezesem
Regionalnej Rady Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie została Jadwiga Godlewska.

Regionalna Rada na pierwszym posiedzeniu ukonstytuowała się następująco:

  1. Maciej Skórzewski – Zastępca Prezesa
  2. Justyna Zakrzewska – Skarbnik
  3. Ksenia Magierska – Sekretarz
  4. Małgorzata Grzejszczak - członek
  5. Magdalena Maksymiuk - członek
  6. Ewa Sobińska - członekUchwały IX WZBR przyjęte podczas obrad:

Uchwała nr 1 w sprawie Regulaminu obrad IX WZBR RO PIBR w Warszawie
Uchwała nr 2 w sprawie określenia liczby członków Regionalnej Rady
Uchwała nr 3 w sprawie określenia liczby członków Komisji Rewizyjnej RO PIBR w Warszawie
Uchwała nr 4 w sprawie zasad doboru wykładowców
Uchwała nr 5 w sprawie remontu siedziby Regionalnego Oddziału
Uchwała nr 6 w sprawie sposobu realizacji szkoleń
Uchwała nr 7 w sprawie zmiany Regulaminu działania RR Biegłych Rewidentów
Uchwała nr 8 w sprawie zobowiązania delegatów na IX KZBR do przedstawienia Komisji wniosków i uchwał wniosków IX KZBR wniosków zgodnie z załącznikami
Uchwała nr 9 w sprawie Programu działania RO PIBR w Warszawie na lata 2019-2023
Uchwała nr 10 w sprawie przyjęcia Regulaminu działania RR Biegłych Rewidentów
Uchwała nr 11 w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Komisji Rewizyjnej RO PIBR
Uchwała nr 12 w sprawie przyjęcia propozycji nowego statutu PIBR do przedłożenia na IX KZBR
Uchwała nr 13 w sprawie przyjęcia propozycji zmian w podstawowych zasadach gospodarki finansowej Izby do przedłożenia na IX KZBR
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR