Regionalny oddział w Warszawie

Działalność oddziału

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BIEGLYCH REWIDENTÓW

Szanowni Państwo, Biegli Rewidenci,

Regionalna Rada Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie uchwałą nr 26/2021 na wniosek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów zwołała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów w trybie stacjonarnym celem uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie 25 października 2021r., o godz. 11.00 (pierwszy termin), 11.15 (drugi termin) w Warszawskim Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5

W związku z powyższym zapraszamy do zgłaszania uwag i propozycji do projektów dokumentów przygotowanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie:

- porządku obrad NWZBR,

- regulaminu obrad NWZBR,

- uchwała o wyborze  członków Komisji Rewizyjnej,

 
Wszystkie projekty dokumentów dostępne są poniżej.

Bardzo prosimy o zgłaszanie uwag do dokumentów „w trybie śledzenia zmian” wraz ze stosownym uzasadnieniem w komentarzu.
Termin na zgłaszanie uwag i propozycji – 18 września 2021 r. na adres biuro@pibr.waw.pl
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR