Regionalny oddział w Warszawie

Działalność oddziału

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BIEGLYCH REWIDENTÓW

Szanowni Państwo, Biegli Rewidenci,

Na wniosek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (Uchwała KRBR nr 1802/27a/2021 z dnia 23 sierpnia 2021r. w sprawie wystąpienia do Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów w przedmiocie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej) Regionalna Rada Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie uchwałą nr 26/2021 z dnia 6 września 2021 r. zwołała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów w trybie stacjonarnym celem uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie 25 października 2021 r., o godz. 11.00 (pierwszy termin), 11.15 (drugi termin) w Warszawskim Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5.

Projekt Porządku Obrad NWZBR
Projekt Regulaminu Obrad NWZBR
Projekt uchwały w sprawie wyboru członków KR


Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o potwierdzenie Państwa obecności mailowo na adres: biuro@pibr.waw.pl

Zapraszamy do udziału w Walnym, kandydowania i głosowania.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR