Regionalny oddział w Warszawie

Działalność oddziału

Obrońcy z urzędu

Regionalna Rada Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie w 2016 r. rekomendowała na obrońców z urzędu dla biegłych rewidentów z Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie:

  • Andrzeja Jakubowicza (1331)
  • Marię Lech (9274)

Po odbyciu szkoleń organizowanych przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny wyżej wymienione osoby zostały wpisany na listę obrońców z urzędu, mogąc tym samym uczestniczyć w postępowaniach dyscyplinarnych jako obrońcy z urzędu.

Dane teleadresowe obrońców z urzędu można uzyskać w:

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR