Regionalny oddział w Warszawie

Badanie sprawozdań finansowych w sytuacji pandemii

Badanie sprawozdań finansowych w sytuacji pandemii

PIBR przedstawia zestaw wskazówek dotyczących badania sprawozdań finansowych za 2019 rok w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-Cov-2.

Epidemia koronawirusa coraz bardziej wpływa na klientów firm audytorskich oraz same firmy audytorskie. Aby wesprzeć biegłych rewidentów przygotowaliśmy zestaw wskazówek dotyczących badania sprawozdań finansowych za 2019 rok. W opracowaniu jest mowa m.in. o zasadach bezpiecznej współpracy z klientem, prezentowane są informacje o podejściu do badania oraz sporządzania sprawozdania z badania w kontekście zdarzeń po dacie bilansu oraz oceny zdolności jednostki do kontynuowania działalności. Przedstawiamy także przykładowe ujawnienia w sprawozdaniu finansowym związane z wpływem pandemii koronawirusa na działalność klienta.

Ze wskazówkami dotyczącymi badania w sytuacji pandemii SARS-Cov-2 można zapoznać się tutaj.

Przy okazji przypominamy również o „Alercie specjalnym - Badanie za 2019 r.” - więcej na ten temat tutaj.

 
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR