Regionalny oddział w Warszawie

Nowe wersje załączników do kontroli PANA

Polska Agencja Nadzoru Audytowego przygotowała nowe wersje załączników do wykazu dokumentów i informacji związanych z zaplanowaniem kontroli.

W związku z pojawiającymi się pytaniami o dokumentację do kontroli, PANA przygotowała nowe wersje załączników do wykazu dokumentów i informacji związanych z zaplanowaniem kontroli, zawierające objaśnienia do kolumn, które mogą być najbardziej kłopotliwe do wypełnienia.

Komentarze pojawiają się automatycznie po najechaniu kursorem na nagłówek wybranej kolumny.

Wykaz dokumentów i informacji wraz z załącznikami dostępne są dla Państwa pod adresem https://pana.gov.pl/zadania-nadzorcze/kontrole/

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR