Regionalny oddział w Warszawie

KONFERENCJA „Badanie prawidłowości prowadzonych elektronicznie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia” - nagranie

KONFERENCJA ONLINE REGIONALNEGO ODDZIAŁU PIBR W WARSZAWIE

Regionalny Oddział PIBR w Warszawie, doceniając potrzebę dyskusji nad kształtem standaryzowanych metod badania prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, zorganizował konferencję online „Badanie prawidłowości prowadzonych elektronicznie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia”.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem z tego wydarzenia >>> https://youtu.be/H4bH9avSZZk

PODZIĘKOWANIA dotyczące Konferencji „Badanie prawidłowości prowadzonych elektronicznie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia” otrzymane z Ministerstwa Finansów.


SESJA I

Wprowadzenie do tematu
Dr Zdzisław Fedak - Redaktor „Rachunkowości”, niekwestionowany autorytet rachunkowości i rewizji finansowej

Konieczność innowacyjnego podejścia w zagadnieniu badania ksiąg rachunkowych
Marcin Obroniecki - Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Prawidłowość ksiąg prowadzonych elektronicznie a UoR
Agnieszka Stachniak - Zastępca Dyrektora Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości w Ministerstwie Finansów

Zadania PANA a badanie ksiąg rachunkowych prowadzonych elektronicznie
Justyna Adamczyk - Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Badanie sprawozdania finansowego a prawidłowość ksiąg rachunkowych
Barbara Misterska-Dragan - Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

SESJA II

Badanie prawidłowości prowadzonych elektronicznie ksiąg rachunkowych – praktyczne problemy

dr Agnieszka Baklarz - Dyrektor Departamentu Kontroli PANA

Agnieszka Gajewska – Prezes Zarządu Makte Kancelaria Audytorów i Doradców

Zbigniew Libera - Partner KPMG Polska

Joanna Żukowska- Kalita – Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Prezes Regionalnego Oddziału PIBR w Lublinie

Konferencja została objęta patronatem:
- Ministerstwa Finansów,
- Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego,
- Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
- Wydawnictwa "Rachunkowość".   
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR