Regionalny oddział w Warszawie

Ankieta dotycząca istotności i ryzyka w badaniu prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych

Szanowni Państwo,
W efekcie dyskusji podczas konferencji „Badanie prawidłowości prowadzonych elektronicznie ksiąg rachunkowych - wybrane zagadnienia” jako ważne wymagające opracowania wskazano zagadnienia istotności oraz ryzyk w trakcie badania prawidłowości ksiąg rachunkowych, w tym prowadzonych elektronicznie.

W odpowiedzi na taką potrzebę planujemy przeprowadzenie kolejnej rozmowy pomiędzy biegłymi rewidentami w tym temacie. Zapraszamy Państwa do dyskusji i podzielenia się swoimi refleksjami poprzez udział w poniższej ankiecie. Bardzo prosimy o odpowiedzi i wypowiedzi na zagadnienia zawarte w ankiecie.

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR