Regionalny oddział w Warszawie

System Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA

Na stronie internetowej PANA dostępny jest System Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich #STREFA

Za pomocą systemu STREFA można składać następujące formularze:
-roczne rozliczenie opłaty z tytułu nadzoru,
-informacja o zawartych umowach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)
-rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego,-informacja o możliwości odmowy wydania opinii z badania ustawowego sprawozdania finansowego lub wydania negatywnej opinii lub wydania opinii z zastrzeżeniami.

STREFA
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR