Regionalny oddział w Warszawie

Lista kontaktów do pracowników Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (Al. Jana Pawła II 80)

Na prośbę Polskiej Izby Biegłych Rewidentów dla ułatwienia biegłym rewidentom kontaktów z pracownikami Biura PIBR, podajemy listę kontaktów do załatwiania różnego rodzaju spraw: 
LISTA KONTAKTÓW PIBR

Lista jest także dostępna na stronie internetowej PIBR: niebieski pasek "Skontaktuj się z nami - czytaj dalej" oraz sekcja "kontakt" na dole strony (Sprawy do załatwienia).Logo PIBR Przejdź do strony PIBR