Regionalny oddział w Warszawie

Przygotowanie do konferencji „System kontroli jakości a kultura jakości” - Wyniki ankiety i ankieta pogłębiająca wiedzę

Regionalna Rada realizując zapisy Programu działania Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie na lata 2019-2023 przyjętego przez IX Walne Zgromadzenie, dbając o profesjonalizm i wysoki poziom usług biegłych rewidentów planuje we wrześniu br. organizację konferencji online pt. „System kontroli jakości a kultura jakości”.

Prawidłowe działanie systemu wewnętrznej kontroli jakości w firmie audytorskiej, służące zagwarantowaniu rzetelnego wykonywania usług, w oparciu o które swoje decyzje biznesowe podejmują podmioty gospodarcze w połączeniu z właściwą kulturą jakości wydają się być niezbędne dla zachowania wysokiego poziomu usług i budowania profesjonalnego wizerunku zawodu.
Firmy audytorskie mają dwa kluczowe atrybuty do pełnienia funkcji gwaranta bezpieczeństwa obrotu gospodarczego: fachową wiedzę i niezależność od firmy, której sprawozdanie finansowe badają i wyrażają o nim opinię w sprawozdaniu z badania.
Kultura jakości jest budowana odmiennie w dużych FA, a inaczej należy do niej podejść w FA małych i mikro.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa biegłych rewidentów z prośbą o poświęcenie kilku chwil i wypełnienie poniższej ankiety. Jej wyniki pozwolą nam na poznanie barier, jakie napotykacie Państwo w budowaniu kultury jakości i sposobów w jakie jest ona rozpowszechniania i wzmacniana w firmach audytorskich. Ta wiedza umożliwi nam optymalne przygotowanie treści merytorycznych na planowaną konferencję i dostosowanie ich do Państwa potrzeb.
ANKIETA I

Wyniki ankiety (odpowiedzi udzielane do 20 lipca br.):W związku z organizacją wydarzenia w ubiegłym miesiącu prosiliśmy o wypełnienie krótkiej ankiety, której wyniki pozwoliły na poznanie barier, na które Państwo napotykają w budowaniu kultury jakości, sposobów jej rozpowszechniana, wzmacniana w firmach audytorskich jak również współpracujących jednostek badanych. Bardzo dziękujemy osobom, które poświęciły swój czas na wypełnienie formularza ankiety.
Uzyskana wiedza umożliwiła nam przygotowanie ankiety pogłębiającej wiedzę dla późniejszego przygotowania treści merytorycznych na planowaną konferencję i dostosowanie ich do Państwa potrzeb.
 
Serdecznie zachęcamy wszystkich biegłych rewidentów do wypełnienia ankiety pogłębiającej wiedzę.
 
ANKIETA POGŁĘBIAJĄCA WIEDZĘ
 
 
Termin jej przesyłania - 30 sierpnia 2021 r.
 
 
Dziękujemy


Logo PIBR Przejdź do strony PIBR