Regionalny oddział w Warszawie

Konferencja„System kontroli jakości a kultura jakości” - Wyniki ankiety i ankieta pogłębiająca wiedzę

Regionalna Rada realizując zapisy Programu działania Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie na lata 2019-2023 przyjętego przez IX Walne Zgromadzenie, dbając o profesjonalizm i wysoki poziom usług biegłych rewidentów zorganizowała 21.09.2021 r. konferencję online pt. „System kontroli jakości a kultura jakości”.

Prawidłowe działanie systemu wewnętrznej kontroli jakości w firmie audytorskiej, służące zagwarantowaniu rzetelnego wykonywania usług, w oparciu o które swoje decyzje biznesowe podejmują podmioty gospodarcze w połączeniu z właściwą kulturą jakości wydają się być niezbędne dla zachowania wysokiego poziomu usług i budowania profesjonalnego wizerunku zawodu.
Firmy audytorskie mają dwa kluczowe atrybuty do pełnienia funkcji gwaranta bezpieczeństwa obrotu gospodarczego: fachową wiedzę i niezależność od firmy, której sprawozdanie finansowe badają i wyrażają o nim opinię w sprawozdaniu z badania.
Kultura jakości jest budowana odmiennie w dużych FA, a inaczej należy do niej podejść w FA małych i mikro.

Wyniki ankiety wśród biegłych rewidentów pozwolły nam na poznanie barier w budowaniu kultury jakości i sposobów w jakie jest ona rozpowszechniania i wzmacniana w firmach audytorskich. Ta wiedza umożliwiła nam na przygotowanie treści merytorycznych na  konferencję i dostosowanie ich do Państwa potrzeb.
ANKIETA I

Wyniki ankiety (odpowiedzi udzielane do 20 lipca br.): 
Uzyskana wiedza umożliwiła przygotowanie ankiety pogłębiającej wiedzę dla przygotowania treści merytorycznych na konferencję i dostosowanie ich do Państwa potrzeb.
 
 
 
ANKIETA POGŁĘBIAJĄCA WIEDZĘ
(odp. do 30.08.2021 r.)
 
 
 
 
Dziękujemy za udział


Logo PIBR Przejdź do strony PIBR