Regionalny oddział w Warszawie

Nagranie z konferencji online „System kontroli jakości a kultura jakości”

Zapraszmy Państwa do zapoznania się z nagraniem z konferencji, która odbyła się w dniu 21 września br. pt. „System kontroli jakości a kultura jakości”.

https://www.youtube.com/watch?v=pTLGlaozgGQ
Regionalna Rada realizując zapisy Programu działania Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie na lata 2019-2023 przyjętego przez IX Walne Zgromadzenie, dbając o profesjonalizm i wysoki poziom usług biegłych rewidentów w dniu 21 września br., godz. 14.00 - 17.00 organizuje konferencję online pt. „System kontroli jakości a kultura jakości”.
Prawidłowe działanie systemu wewnętrznej kontroli jakości w firmie audytorskiej, służące zagwarantowaniu rzetelnego wykonywania usług, w oparciu o które swoje decyzje biznesowe podejmują podmioty gospodarcze w połączeniu z właściwą kulturą jakości wydają się być niezbędne dla zachowania wysokiego poziomu usług i budowania profesjonalnego wizerunku zawodu. O tym m.in .będziemy mówić na konferencji.
Przedstawimy także bariery, jakie napotykacie Państwo w budowaniu kultury jakości i sposoby, w jakie jest ona rozpowszechniania i wzmacniana w firmach audytorskich. Wiedzę tę mamy dzięki ankietom, które wypełniliście Państwo w czasie przygotowań do konferencji.

Moderatorem konferencji będzie Pani Profesor Joanna Wielgórska-Leszczyńska.
W pierwszej części spotkania głos zabierze Pani Justyna Adamczyk - Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.
Następnie o kontrolach oczami kontrolera opowie Pan Daniel Duda - Ekspert PANA, były kontroler Krajowej Komisji Nadzoru, a potem zaproszeni Goście - biegli rewidenci - Agnieszka Müller-Grządka, David James, Paweł Kurus  i Mariusz Kuciński -  dyskutować będą o kulturze jakości w firmach audytorskich.
W kolejnej części o tym, jak Departament Kontroli PANA buduje kulturę jakości w zespole kontrolerów z moderatorem konferencji rozmawiać będzie dr Agnieszka Baklarz - Dyrektor Departamentu kontroli Agencji.
Na koniec znowu powrócimy do rozmów o o kulturze jakości w firmach audytorskich.

 
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR