Regionalny oddział w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów - 25.10.2021r., 11.00

14 września 2021 r.

Szanowni Państwo, Biegli Rewidenci,

Na wniosek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (Uchwała KRBR nr 1802/27a/2021 z dnia 23 sierpnia 2021r. w sprawie wystąpienia do Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów w przedmiocie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej) Regionalna Rada Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie uchwałą nr 26/2021 z dnia 6 września 2021r. zwołała  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów w trybie stacjonarnym celem uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie 25 października 2021r., o godz. 11.00 (pierwszy termin), 11.15 (drugi termin) w Warszawskim Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR