Regionalny oddział w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów - wyniki wyborów

Szanowni Państwo, Biegli Rewidenci,

Na wniosek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (Uchwała KRBR nr 1802/27a/2021 z dnia 23 sierpnia 2021r. w sprawie wystąpienia do Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów w przedmiocie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej) Regionalna Rada Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie uchwałą nr 26/2021 z dnia 6 września 2021r. zwołała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów w trybie stacjonarnym celem uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło 25 października 2021r., w drugim terminie o godzinie 11.15  w Warszawskim Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5 i wybrało na Członków Komisji Rewizyjnej Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie: Pana Pawła Kurusa i Panią Marię Skulską.


Logo PIBR Przejdź do strony PIBR