Regionalny oddział w Warszawie

SPROSTOWANIE „Mapa bezpieczeństwa Praktyka”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że opracowanie pt. „Mapa bezpieczeństwa Praktyka” opracowana przez Komisję ds. wsparcia biegłego rewidenta działającą w Regionalnym Oddziale PIBR w Warszawie, które było dostępne na stronie internetowej Oddziału nie było i nie jest stanowiskiem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów ani żadnego jej organu, ani też organów oddziałów regionalnych.

Materiał miał charakter wyłącznie poglądowy, a informacje w nim zawarte nie zostały zweryfikowane, przez co mogą naruszać dobra osobiste osób trzecich lub dobre imię podmiotów trzecich, dlatego zostały usunięte. Osoby, które pobrały dokument ze strony internetowej Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie proszone są o nieposługiwanie się nim oraz zaprzestanie dalszego jego rozpowszechniania.

 

Jadwiga Godlewska

Prezes Regionalnej Rady

RO PIBR w Warszawie

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR