Regionalny oddział w Warszawie

Jubileusz 30-lecia RO PIBR w Warszawie

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów PIBR chcąc uczcić 30-lecie zawodu biegłego rewidenta oraz samorządu ustanowiła rok 2022 Rokiem Biegłego Rewidenta. Data ta jest szczególna także dla Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie, gdyż powstał on także 30 lat temu – dokładnie 20 czerwca 1992 roku, w wyniku uchwały I Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.

23 czerwca br., o godz. 11.00 w tradycyjnym już miejscu spotkań stołecznych biegłych rewidentów - Warszawskim Domu Technika NOT (ul. Czackiego 3/5) - odbędzie się uroczystość Jubileuszu 30-lecia Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie pt. „30 lat zawodu biegłego rewidenta – spojrzenie z różnych perspektyw”. W czasie części merytorycznej uroczystości chcemy porozmawiać z przedstawicielami różnych grup - seniorów, biegłych rewidentów wykonujących zawód, biegłych rewidentów niewykonujących zawodu, kandydatów na biegłych rewidentów oraz przedstawicieli firm audytorskich – o ich spojrzeniu na zawód biegłego, jego zaszłościach historycznych i perspektywach.
Po części merytorycznej nastąpi uhonorowanie osób zasłużonych dla Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie, a następnie zaprosimy naszych Gości na jubileuszowy bankiet.

AGENDA:
10.30 - rejestracja
11.00 - powitanie gości, słowo wstępu, wystąpienia okolicznościowe
11.25 - część merytoryczna konferencji - panel dyskusyjny pt. „30 lat zawodu biegłego rewidenta – spojrzenie z różnych perspektyw”.
13.30 - uhonorowanie osób zasłużonych dla Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie
13.45 - tort i toast
13.50 - 16.00 - bankietSerdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tej uroczystości.

ZAPISY

SPONSORZY JUBILEUSZU:

ZŁOTY SPONSOR:

SREBRNY SPONSOR:Logo PIBR Przejdź do strony PIBR