Regionalny oddział w Warszawie

Jubileusz 30-lecia RO PIBR w Warszawie

PODZIĘKOWANIE

W imieniu własnym oraz Regionalnej Rady
Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie
serdecznie dziękuję za obecność na
 
Jubileuszu 30-lecia Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie
 
Mamy nadzieję, że była to okazja do miłych spotkań,
ciekawych rozmów i radosnych wspomnień.
 
 
Jadwiga Godlewska
Prezes Regionalnej Rady
Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR