Regionalny oddział w Warszawie

KNA zatwierdziła uchwały w sprawie standardów oraz zasad etyki

Komisja Nadzoru Audytowego poinformowała w formie komunikatu, że na posiedzeniu w dniu 28 marca 2018 r. zatwierdziła do stosowania przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie uchwały w sprawie standardów oraz zasad etyki, co zakończyło trwający od 22 marca okres przejściowy dotyczący zasad przeprowadzania badania sprawozdań finansowych oraz świadczenia innych usług. Swoją aktualność tracą zatem zalecenia zawarte w informacjach KRBR z 21 i 23 marca.

SZCZEGÓŁY >>> https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/937,KNA-zatwierdzila-uchwaly-w-sprawie-standardow-oraz-zasad-etyki
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR