Regionalny oddział w Warszawie

Komunikat do Biegłych Rewidentów z RO PIBR w Warszawie

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Biegli Rewidenci,

W dniu wczorajszym w godzinach popołudniowych otrzymali Państwo informację, że Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (KRBR), jako „jedyne realne” rozwiązanie problemu pozyskania środków na działalność samorządową Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą o biegłych rewidentach, uznała znaczące podniesienie składek biegłych rewidentów. Wyrazem tego jest rozszerzenie tematyki planowanego na 18-19 czerwca 2018 roku Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.
 
Chcielibyśmy jednoznacznie stwierdzić, że przedstawiona informacja nie oddaje w żaden sposób faktycznego przebiegu obrad KRBR w dniu 10 kwietnia 2018 roku ani wniosków z dyskusji, nie była też uzgodniona jako przekaz, którego treść akceptowała KRBR. Faktem jest, że KRBR zgodziła się na rozszerzenie porządku obrad NKZBR o punkt dotyczący zasad ustalania  składek członkowskich, ale bardziej w kontekście kompleksowego uregulowania spraw finansowych leżących w gestii Zjazdu Krajowego, a nie nakładania na Państwa dodatkowego obciążenia. Absolutnie nieprawdziwa jest informacja o tym, że Rada zdecydowała, że znaczące podniesienie składek to jedyna droga rozwiązania problemu deficytu środków na działalność samorządową.
 
Tym samym chcemy jasno i jednoznacznie stwierdzić, iż nie zgadzamy się z treścią przekazanej Państwu informacji i wystąpimy o jej sprostowanie. Ponadto uważamy, że kwestia racjonalnego wykorzystania posiadanych zasobów, a także zwiększenia dyscypliny finansowej w zakresie ponoszonych wydatków pozwoli na ograniczenie ewentualnych skutków decyzji, jakie podejmie NKZBR w zakresie składek. Jednoznacznie też wskazujemy, że nie jest kompetencją KRBR kwestia ustalania składek, gdyż to Zjazd Krajowy o tym ostatecznie rozstrzyga.
 
Obecne prace w poszczególnych komisjach zjazdowych dotyczą zapisów wzmacniających prowadzenie zdyscyplinowanej gospodarki finansowej, racjonalizacji i kontroli wydatków Izby.
 

Z wyrazami szacunku,

 

Agnieszka Gajewska

Monika Kaczorek

Barbara Misterska-Dragan

Hanna Sztuczyńska

Adam Kęsik

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR