Regionalny oddział w Warszawie

Świąteczno-samorządowe spotkanie dla Biegłych Rewidentów

Zapraszamy wszystkich Biegłych Rewidentów z Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie na samorządowo-świąteczne spotkanie w formie hybrydowej, które odbędzie się w dniu 21 marca 2024 roku !

Tematem spotkania będzie:
• realizacja działań podjętych przez Regionalną Radę RO PIBR w Warszawie w 2023 r. oraz
• prezentacja planowanych działań w roku 2024,

Po części samorządowej zapraszamy wszystkie osoby biorące udział w formie stacjonarnej na spotkanie Wielkanocne będące okazją do wspólnego świętowania, spotkania kolegów i koleżanek oraz wymiany doświadczeń i opinii w przyjaznej atmosferze.

Forma spotkania: hybrydowa
Miejsce: Biuro RO PIBR w Warszawie, ul. Wolność 7, Warszawa Data: 21 marca 2024 r.
Godzina rozpoczęcia: 15.00
Zapisy: https://warszawa.pibr.org.pl/pl/szkolenia
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR