Regionalny oddział w Warszawie

Szkolenie - Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce - 28.03.2024 r.

6 marca 2024 r.

Zapraszamy na praktyczne szkolenie z samokształcenia zawodowego

Regionalny Oddział PIBR w Warszawie zaprasza na szkolenie w trybie on-line, w ramach samokształcenia zawodowego biegłych rewidentów.
Spotkanie będzie miało charakter zajęć praktycznych.

Tytuł szkolenia:         Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce

 

 

TERMIN:         28 marca 2024 r. (wtorek), godz. 09:00

 

 

 


PROWADZĄCY:
Aleksandra Sysiak
- Biegły rewident, praktyk, trener w obszarze rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW oraz Szkoły Trenerów Uniwersytetu SWPS. Posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów.
Od 2017 roku związana z RSM Poland, gdzie odpowiadała za kierowanie projektami obejmującymi weryfikację kontroli wewnętrznej, badanie i przegląd sprawozdań finansowych i pakietów konsolidacyjnych zgodnie z Ustawą o rachunkowości, MSSF i wytycznymi koncernów oraz wiele projektów doradczych. Obecnie odpowiedzialna także za wdrażanie metodologii i narzędzi, kontrolę jakości oraz szkolenia.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. odbywając praktyki w dziale księgowości w Niemczech oraz pracownik działu audytu w różnych firmach audytorskich. Na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w różnego rodzaju szkoleniach. Szczególnym punktem zainteresowań zawodowych są Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej – brała udział w badaniu wielu sprawozdań finansowych sporządzanych wg MSSF, a także w projektach mających na celu wsparcie przy ich wdrażaniu.

 

 
  CELE:
1. Nabycie wiedzy niezbędnej do przygotowania rachunku przepływów pieniężnych
2. Przygotowanie do samodzielnego sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych

 

 
   
   
   
   

 

Adresaci spotkania:
księgowi, pracownicy działów finansowych, którzy sporządzają lub chcą przygotować się do samodzielnego sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych
   

Program:

Rachunek przepływów pieniężnych - istotna i cel sporządzania
Przepisy prawne
Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
Przepływy działalności operacyjnej
Przepływy działalności inwestycyjnej
Przepływy działalności finansowej
Praktyczne przykłady i metody przygotowania dokumentacji do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych
Przykład całościowy
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wg MSR 7
   
     

 

Czas trwania - 8 godz. wykładowych

KOSZT:
350,00 zł

Szkolenia obligatoryjne organizowane przez PIBR dla biegłych rewidentów, zwolnione są z podatku VAT. Uczestnikom, którzy nie są biegłymi rewidentami, do wymienionych kwot doliczany jest 23% podatek Vat.

Szkolenie zaliczane może zostać do samokształcenia zawodowego biegłych rewdentów. Biegli rewidenci zgłaszają indywidualnie ten fakt do PIBR.

Zgłoszenia wyłącznie poprzez formularz zgłoszenia.

Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzimy mailowo jego przyjęcie.
Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Tuż przed szkoleniem do zapisanych osób wysłana zostanie wiadomość ze szczegółami szkolenia. Wtedy najwcześniej prosimy dokonać wpłaty.

ZAPRASZAMY

 

 

   
   
     
             
     
             
             
             
             
         
             
             Logo PIBR Przejdź do strony PIBR