Regionalny oddział w Warszawie

Dyrektywa o kredycie konsumenckim - CCD2

7 marca 2024 r.

W dniu 19 listopada 2023 r. weszła w życie tzw. dyrektywa CCD2 (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2225 z 18.10.2023 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę 2008/48/WE). Odnosi się ona do zasad jakie mają spełniać podmioty reklamujące kredyty. Dyrektywa określa, że reklama powinna być dostosowana do kanału komunikacyjnego (telewizja, radio, internet) z wykorzystaniem, którego jest emitowana, ograniczeń technicznych określonych nośników (ekrany telefonów komórkowych) oraz informacji jakie są przekazywane odbiorcy. Przekaz ma być czytelny i nie może wprowadzać w błąd oraz ma w nim być widoczne to, że pożyczanie pieniędzy kosztuje.

Należy pamiętać, że dyrektywa CCD2 obliguje podmioty proponujące produkty usług finansowych do wprowadzenia zmiany w swoich procedurach / procesach, na jakie kwestie należy zwrócić uwagę oraz jakie praktyczne dane mogą, a jakie muszą być w skazane  w reklamie.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR