Regionalny oddział w Warszawie

Komunikat o nowych zasadach szkoleniowych w Regionalnych Oddziałach PIBR w 2024

11 czerwca 2024 r.

Komunikat o nowych zasadach szkoleniowych w Regionalnych Oddziałach PIBR w 2024

Szanowni Biegli Rewidenci,

Regionalna Rada RO PIBR w Warszawie z przykrością informuje, że Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (KRBR) podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzania szkoleń przez Regionalne Oddziały Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR) w 2024 roku.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze postanowienia uchwały:

       1. Ograniczenia w samokształceniu

  • Zabrania się przeprowadzania bezpłatnych szkoleń w ramach samokształcenia powyżej 12 godzin lekcyjnych w cyklu 3-letnim.
  • Jedno szkolenie nie może trwać dłużej niż 2 godziny lekcyjne.

       2. Ceny minimalne za szkolenia online
  • Ustalono ceny minimalne za szkolenia realizowane przez Regionalne Oddziały PIBR w ramach obowiązkowego ODZ w formie online na poziomie:
  • 350 zł za szkolenia 8-godzinne,
  • 650 zł za szkolenia 16-godzinne,
  •                              200 zł za szkolenia 4-godzinne.

       3. Rabaty dla członków macierzystego RO PIBR
  • Regionalne Oddziały PIBR mogą udzielać rabatu do 30 zł za szkolenia ODZ tylko biegłemu rewidentowi z macierzystego Regionalnego Oddziału, pod warunkiem braku zaległości w opłacaniu składek członkowskich.
  • Kwota rabatu ma charakter uznaniowy i jest odliczana od ceny minimalnej lub wyższej niż cena minimalna. Przed udzieleniem rabatu oddział regionalny zweryfikuje status uczestnika szkolenia w zakresie opłaconych składek.

       4. Rekompensata za szkolenia
  • Za udział biegłego rewidenta w szkoleniu w ramach ODZ (z wyłączeniem samokształcenia) w formie online, organizowanym przez inny niż macierzysty RO PIBR, macierzystemu RO PIBR przysługuje rekompensata w kwocie 50 zł od RO PIBR organizującego szkolenie.
  • Płatność jest dokonywana w terminie miesiąca od dnia zakończenia szkolenia.
       5. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia, tj. 21 maja 2024r.!

Mając świadomość, że ta uchwała KRBR utrudnia Państwu podwyższanie swoich kwalifikacji, a także generuje dodatkowe koszty chcemy Was zapewnić, że jako Rada Regionalna staraliśmy się reprezentować Wasze interesy i nie dopuścić do podjęcia tej uchwały. Wyczerpaliśmy możliwe dla nas sposoby działania i wywierania wpływu na KRBR. Przedstawialiśmy logiczne argumenty za utrzymaniem dotychczasowych rozwiązań. Niestety, w odpowiedzi nie usłyszeliśmy argumentów, które by nas przekonały a uchwała została podjęta.

Jednakże, zdając sobie sprawę ze znaczenia dla Państwa szkoleń organizowanych przez RO PIBR w Warszawie finansowanych z Państwa składek członkowskich, w tym tak ważnego tematu jakim jest ESG, dokumentowanie przeprowadzanych procedur badania, czy też system kontroli jakości firmy audytorskiej  chcielibyśmy zaproponować odbycie samokształcenia za symboliczną opłatę, o której będziemy Państwa informować na bieżąco.

Dziękujemy za zrozumienie i przepraszamy za wszelkie niedogodności wynikające z podjętej w dniu 21 maja 2024 r. przez KRBR uchwały mającej zastosowanie do całego roku 2024.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem.

Link do uchwały: https://www.pibr.org.pl/assets/meta/8049,516.%20Uchwa%C5%82a%20ws.%20prowadzenia%20szkole%C5%84%20przez%20RO%20w%202024%20r..pdf

Z poważaniem

W imieniu Regionalnej Rady RO PIBR w Warszawie
dr Justyna B. Zakrzewska

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR