Regionalny oddział w Warszawie

RODO a przykładowa umowa o przeprowadzenie badania

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (RODO), przykładowa umowa o przeprowadzenie badania ustawowego sprawozdania finansowego wymagała dostosowania do nowych przepisów prawa.

Aktualny komunikat zawiera trzy załączniki:
➡️przykładową umowę o badanie, która może mieć zastosowanie do umów zawieranych w przyszłości, uwzględniającą w swojej treści zapisy dotyczące wynikających z przepisów RODO praw i obowiązków stron umowy,
➡️ przykładową umowę powierzenia, która może mieć zastosowanie do umów o badanie, które są w trakcie realizacji,
➡️wytyczne do przykładowej umowy o badanie oraz przykładowej umowy powierzenia w zakresie postanowień dotyczących przetwarzania danych osobowych.

W przypadku umów o badanie sprawozdania finansowego, które zostały już zakończone, nie ma konieczności zawierania dodatkowych umów powierzenia danych osobowych.o przeprowadzenie badania.

 https://www.pibr.org.pl/pl/komunikaty-krbr#standardy
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR