Regionalny oddział w Warszawie

Polska Izba Biegłych Rewidentów występuje z Accountancy Europe

Podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Biegłych Rewidentów w dniach 18-19 czerwca 2018 r. Delegaci przyjęli zmienione zasady gospodarki finansowej Samorządu. W efekcie wszystkie koszty przedsięwzięć, które nie mają bezpośredniego związku z realizacją przez samorząd zadań, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy (ustanawianie standardów zawodowych oraz zasad etyki a także kontrola ich przestrzegania), będą wymagały uchwały Krajowego Zjazdu w ramach programu działania Izby. Konieczne będzie również wskazanie źródeł ich finansowania.

28 czerwca 2018

Zjazd zdecydował również, że finansowanie kosztów przynależności do międzynarodowych organizacji, jeżeli kwoty wnoszone na ich rzecz przewyższają 10 000 zł rocznie wymaga uchwały Krajowego Zjazdu w ramach programu działania Izby. Konieczne jest także wskazaniem źródeł ich finansowania. Oznacza to, że nie są spełnione warunki zgody Zjazdu na pozostawanie przez PIBR członkiem Accountancy Europe, organizacji zrzeszającej i reprezentującej wszystkie samorządy biegłych rewidentów w Unii Europejskiej. 

Bezpośrednim skutkiem tej decyzji jest konieczność rezygnacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów z członkostwa w europejskiej organizacji zrzeszającej samorządy biegłych rewidentów Accountancy Europe. W związku z zaistniałą sytuacją Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wykonała dyspozycję Nadzwyczajnego Zjazdu i dnia 28 czerwca 2018 r. poinformowała władze Accountancy Europe o rezygnacji PIBR z członkostwa w organizacji.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR