Regionalny oddział w Warszawie

Szkolenia

Dostępne szkolenia

ODZ - Zasady etyki w praktyce – nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

Data: 28-29 września 2020 r.
Prowadzący: Maria Lech
Cena: 300.00

rewizja finansowa (8 godz.), godz. 9:00; 2 x po 4 godz.; online

ODZ - Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

Data: 30 września 2020 r., godz. 9:00
Prowadzący: Magdalena Maksymiuk
BRAK MIEJSC

rewizja finansowa (8 godz.) online

ODZ - Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli

Data: 1-2 października 2020 r.
Prowadzący: Dorota Mikulska
Cena: 570.00

rewizja finansowa (16 godz.), godz. 9:00; online

ODZ - Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek – planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

Data: 6-7 października 2020 r.
Prowadzący: Joanna Żukowska-Kalita, Ewa Sobińska
BRAK MIEJSC

rewizja finansowa (16 godz.), godz. 9:00; online

ODZ - Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Data: 15-16 października 2020 r.
Prowadzący: Agnieszka Gajewska
Cena: 570.00

rewizja finansowa (16 godz.), godz. 9:00; online

ODZ - Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Data: 21-22 października 2020 r.
Prowadzący: Marta Kostrzewa
Cena: 570.00

rewizja finansowa (16 godz.); godz. 9:00; online

ODZ - Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Data: 23 października 2020 r., godz. 9:00
Prowadzący: Małgorzata Bauer
BRAK MIEJSC

rachunkowość (8 godz.) online

ODZ - Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych

Data: 26-27 października 2020 r.
Prowadzący: Monika Wołczyńska
Cena: 570.00

rewizja finansowa (16 godz.); godz. 9:00; online

ODZ - Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Data: 28 października 2020 r., godz. 9:00
Prowadzący: Monika Markisz
BRAK MIEJSC

rewizja finansowa/rachunkowość (8 godz.); online

ODZ - Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Data: 29 października 2020 r., godz. 9:00
Prowadzący: Marta Kostrzewa
Cena: 180.00

rewizja finansowa (4 godz.); online

ODZ - Zdolność jednostki do kontynuowania działalności a proces badania – odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Data: 30 października 2020 r. godz. 9:00
Prowadzący: Ernest Podgórski
BRAK MIEJSC

rewizja finansowa (8 godz.); online

ODZ - Zasady etyki w praktyce – nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

Data: 3-4 listopada 2020 r.
Prowadzący: Maria Lech
Cena: 300.00

rewizja finansowa (8 godz.), godz. 9:00; 2 x po 4 godz.; online

ODZ - Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli

Data: 5-6 listopada 2020 r.
Prowadzący: Dorota Mikulska
Cena: 570.00

rewizja finansowa (16 godz.); godz. 9:00; online

ODZ - Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg – aspekty praktyczne i formalnoprawne

Data: 9 listopada 2020 r., godz. 9:00
Prowadzący: Grzegorz Oszczypała
Cena: 300.00

rewizja finansowa (8 godz.); online

ODZ - Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych

Data: 12 - 13 listopada 2020 r.
Prowadzący: Monika Wołczyńska
Cena: 570.00

godz. 9:00; rewizja finansowa (16 godz.); online

ODZ - Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

Data: 16-17 listopada 2020 r.
Prowadzący: Marta Kostrzewa
Cena: 570.00

rewizja finansowa (16 godz.); godz. 9:00; online

ODZ - Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Data: 18 listopada 2020 r., godz. 9:00
Prowadzący: Małgorzata Mazurkiewicz
BRAK MIEJSC

rewizja finansowa/rachunkowość (8 godz.); online

ODZ - Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

Data: 20 listopada 2020 r., godz. 9:00
Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś
Cena: 300.00

rachunkowość (8 godz.); online

ODZ - Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Data: 23-24 listopada 2020 r.
Prowadzący: Agnieszka Gajewska
Cena: 570.00

rewizja finansowa (16 godz.); godz. 9:00; online

ODZ - Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

Data: 25 listopada 2020 r., godz. 9:00
Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś
Cena: 300.00

rachunkowość (8 godz.); online

ODZ - Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Data: 27 listopada 2020 r., godz. 9:00
Prowadzący: Marta Kostrzewa
Cena: 180.00

rewizja finansowa (4 godz.); online

ODZ - Przychody ze sprzedaży – ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

Data: 1 grudnia 2020 r., godz. 9:00
Prowadzący: Agata Sajewicz
Cena: 300.00

rachunkowość (8 godz.); online

ODZ - Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych (excel dla początkujących)

Data: 2 grudnia 2020 r., godz. 9:00
Prowadzący: Magdalena Maksymiuk
Cena: 300.00

rewizja finansowa (8 godz.); online

ODZ - Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: łączenie innych usług biegłego rewidenta z badaniem sprawozdań finansowych

Data: 3 grudnia 2020 r., godz. 9:00
Prowadzący: Ewa Jakubczyk-Cały
Cena: 180.00

rewizja finansowa; 4 godz. (online)

ODZ - Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: zasady kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta

Data: 3 grudnia 2020 r., godz. 13:00
Prowadzący: Ewa Jakubczyk-Cały
Cena: 180.00

rewizja finansowa; 4 godz. (online)

ODZ - Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz firmy audytorskie

Data: 8 grudnia 2020 r., godz. 9:00
Prowadzący: Barbara Misterska - Dragan
Cena: 300.00

rewizja finansowa (8 godz.); online

ODZ - Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Data: 9 grudnia 2020 r., 9:00
Prowadzący: Małgorzata Mazurkiewicz
Cena: 300.00

rewizja finansowa/rachunkowość (8 godz.); online

ODZ - Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz firmy audytorskie

Data: 16 grudnia 2020 r., godz. 9:00
Prowadzący: Barbara Misterska - Dragan
Cena: 300.00

rewizja finansowa (8 godz.); online

ODZ - Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych (excel dla średniozaawansowanych)

Data: 17 grudnia 2020 r., godz. 9:00
Prowadzący: Magdalena Maksymiuk
Cena: 300.00

rewizja finansowa (8 godz.); online

ODZ - Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

Data: 21 grudnia 2020 r.; godz. 9:00
Prowadzący: Aneta Wilk-Łyś
Cena: 300.00

rachunkowość (8 godz.); online

Informacje dodatkowe

W celu rejestracji na poszczególne szkolenia prosimy wypełnić formularz zgłoszenia na niniejszej stronie internetowej (uwaga na pola wymagane).

Po wysłaniu formularza otrzymają Państwo e-mailowo automatyczną odpowiedź z systemu, która oznacza wysłanie zgłoszenia. Należy sprawdzić poprawność swoich danych, szczególnie adresu e-mail/nr telefonu, ponieważ zgłoszenie z błędnymi danymi może uniemożliwić Państwa rejestrację na szkolenie.
Następnie prosimy oczekiwać na kontakt naszego pracownika, który potwierdzi uczestnictwo w szkoleniu.
 
Tuż przed danym szkoleniem do zapisanych osób wysłana zostanie wiadomość ze szczegółami szkolenia.

Udział w szkoleniach z możliwy jest po uregulowaniu należności.

Odpłatność brutto za szkolenia zakresu ODZ:
Szkolenie 16 godz. - 570 zł.
Szkolenie 8 godz. - 300 zł.
Szkolenie 4 godz. - 180 zł.Realizacja szkoleń z zakresu  online:

Podstawowe informacje:

 • Szkolenie realizowane jest w oparciu o autorskie wykłady prowadzone w formie transmisji on-line, materiały szkoleniowe oraz samodzielną naukę słuchacza.
 • Udział w szkoleniu (dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu HXSPACE),  materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (lub papierowej) zatwierdzone przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów możliwy będzie wyłącznie po wniesieniu opłaty oraz wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
 • Po zarejestrowaniu się i wniesieniu opłaty uczestnik otrzyma e-maila z potwierdzeniem zapisu na szkolenie, a bezpośrednio przed zajęciami e-maila z linkiem umożliwiającym dostęp do szkolenia.
 • Podstawą do uzyskania zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach, aktywny udział w nich oraz przystąpienie do testu sprawdzającego poziom uzyskanej wiedzy.
 • Szkolenie zostanie zrealizowane, jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.
 • Zajęcia odbywać się będą w  godzinach 9.00 – 15.45.
 • Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu online wysłane zostanie na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy, terminu lub odwołania szkolenia.
 • W przypadku braku miejsc na szkolenie, wraz z napływem zgłoszeń będziemy Państwa informować o dodatkowych terminach szkoleń. Możliwe jest też zgłoszenie wpisu na listę rezerwową: e-mail biuro@pibr.waw.pl

Zasady dołączenia uczestnika do szkolenia online


Odpłatność za szkolenia obligatoryjne online:

 • szkolenia 4-godzinne – 180 zł
 • szkolenia 8-godzinne – 300 zł
 • szkolenia 16-godzinne – 570 zł

Opłatę prosimy uregulować przelewem (najlepiej kilka dni przed szkoleniem) podając imię i nazwisko uczestnika i datę szkolenia.

Nr konta do przelewu  PKO BP  91 1020 1156 0000 7402 0006 8122

Wymagania techniczne dla uczestników szkolenia

Zalecane przeglądarki:

 • Komputerstacjonarny / laptop: Chrome lub Firefox (najnowsze wersje)
 • Mobilny iOS (12.2+): Safari
 • Mobilny Android (6.0+): Chrome

Minimalne wymagania dotyczące przepustowości:

 • Przepustowość przesyłania 5 Mb/s (minimum 2 Mb/s)
 • Przepustowość pobierania 5 Mb/s (minimum 2 Mb/s)

Te same zalecenia dotyczące przepustowości dotyczą urządzeń mobilnych.

W przypadku sieci danych zalecamy 4G LTE w celu uzyskania najlepszych wyników  lub minimalnej sieci 3G do korzystania z dźwięku, przeglądania treści prezentacji i odbierania ekranu.

Aby sprawdzić wykorzystanie przepustowości rekomendujemy użycie strony   https://speedtest.net/.
Aby zmniejszyć wykorzystanie przepustowości zalecamy wyłączenie aplikacji, które mogą działać w tle i ograniczyć aktywność przeglądania.

Sprzęt:

Zalecamy użycie laptopa  lub komputera stacjonarnego z (co najmniej) 2G pamięci i procesorem 1Ghz.
W przypadku dźwięku zdecydowanie zalecamy używanie zestawu słuchawkowego. Zestaw słuchawkowy sprawi, że inni będą wyraźnie słyszeć głos, a komunikacja nie będzie powodowała echa ani hałasu w tle.   Podstawowy zestaw słuchawkowy z wbudowanym mikrofonem i laptop z wbudowaną kamerą internetową i mikrofonem będą wystarczające.

 

RO PIBR w Warszawie zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy.
Wszystkie szkolenia zostaną zrealizowane jeśli zbierze się grupa minimum 15 osób.

Wytyczne organizacyjno-metodyczne szkolen ODZ.

Przesyłając zgłoszenie akceptują Państwo Regulamin szkoleń oraz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Oddział PIBR w Warszawie (zgodnie z Ustawą z 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926, ze zm.).
Ogólne zasady zaliczania szkoleń obligatoryjnych:

3-letni okres rozliczeniowy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego obejmuje 3 kolejno następujące po sobie lata kalendarzowe. Pierwszy z okresów rozliczeniowych rozpoczął się 1 stycznia 2015 r. i zakończył 31 grudnia 2017 r. Kolejny 3-letni okres rozpoczął się 1 stycznia 2018 r. i zakończy się 31 grudnia 2020 r.


Liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla wszystkich biegłych rewidentów w 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:

 • co najmniej 72 godziny lekcyjne szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
 • co najwyżej 48 godzin lekcyjnych samokształcenia.

W każdym roku kalendarzowym biegły rewident musi odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne doskonalenia zawodowego, w tym:

 • co najmniej 16 godzin lekcyjnych szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną,
 • co najwyżej 8 godzin lekcyjnych samokształcenia.

Biegły rewident ma obowiązek w każdym roku odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne szkolenia (w tym nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych samokształcenia), co da łącznie po 3 latach 72 godziny lekcyjne (w tym nie więcej niż 24 godziny lekcyjne samokształcenia). Dodatkowo biegły rewident musi uzupełnić odbyte minimum szkoleniowe o 48 godzin szkolenia (w tym co najwyżej 24 godziny samokształcenia) w dowolnym roku przed zakończeniem okresu rozliczeniowego.

Na zakończenie okresu rozliczeniowego biegły rewident musi wykazać 120 godzin odbytego szkolenia (w tym nie więcej niż 48 godzin samokształcenia).Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określa, w formie uchwały (zatwierdzanej przez Komisję Nadzoru Audytowego) zakres tematyczny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, z wyjątkiem części dotyczącej samokształcenia zawodowego.


Tematyka szkoleń z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów na 2020 r. zatwierdzona przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Lp. Temat z roku Temat Liczba
godzin
Blok
tematyczny
1 2016 Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek 16 Rewizja finansowa
2 2017 Wymogi dotyczące organizacji firm audytorskich i dokumentacji zleceń z uwzględnieniem aspektów kontroli 16 Rewizja finansowa
3 2017 Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych 16 Rewizja finansowa
4 2017 Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego 16 Rewizja finansowa
5 2017 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego 8 Rewizja finansowa/
Rachunkowość 4/4
6 2017 Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego 8 Rachunkowość
7 2017 Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz firmy audytorskie 8 Rewizja finansowa
8 2017 Stosowanie MSB w praktyce - część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka 16 Rewizja finansowa
9 2017 Stosowanie MSB w praktyce – część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia 16 Rewizja finansowa
10 2017 Stosowanie MSB w praktyce – część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta 16 Rewizja finansowa
11 2018 Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” 8 Rachunkowość
12 2018 Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego 8 Rachunkowość
13 2018 Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: łączenie innych usług biegłego rewidenta z badaniem sprawozdań finansowych 4 Rewizja finansowa
14 2018 Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: zasady kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta 4 Rewizja finansowa
15 2018 Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta 8 Rewizja finansowa
16 2018 Jak negocjować cenę? – Elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta 8 Rewizja finansowa
17 2019 Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności 16 Rewizja finansowa
18 2019 Dokumentacja cen transferowych – procedury badania 8 Rewizja finansowa/
Rachunkowość 4/4
19 2019 Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych 16 Rewizja finansowa
20 2019 Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych 8 Rewizja finansowa/
Rachunkowość 4/4
21 2019 Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa – skutki księgowe 8 Rachunkowość
22 2019 Zasady etyki w praktyce – nowelizacja Kodeksu etyki IFAC 8 Rewizja finansowa
23 2020 Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek – planowanie, wykonanie, sprawozdawczość 16 Rewizja finansowa
24 2020 Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania 16 Rachunkowość
25 2020 Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych 8 Rewizja finansowa
26 2020 Przychody ze sprzedaży – ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości 8 Rachunkowość
27 2020 Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg – aspekty praktyczne i formalnoprawne 8 Rewizja finansowa
28 2020 Zdolność jednostki do kontynuowania działalności a proces badania – odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym 8 Rewizja finansowa
29 2020 Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania 4 Rewizja finansowa

 


Regionalny Oddział PIBR w Warszawie sukcesywnie będzie organizował poszczególne tematy
.

Zapisz się na szkolenie

Dane uczestnika

Podaj imię
Podaj nazwisko
+48
Podaj poprawny adres e-mail

Adres do korespondencji

Podaj adres do korespondencji
Podaj kod pocztowy
Podaj miejscowość

Wybierz szkolenie

Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (od 25.05.2018 r. zwanego "Inspektorem Ochrony Danych") powołanym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów jest Michał Sztąberek, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@isecure.pl. Dane osobowe gromadzone poprzez formularz kontaktowy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach kontaktowych, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych rozumiany jest jako prawidłowa identyfikacja osoby zainteresowanej i udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane podane w tym celu   będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do GIODO (po wejściu w życie RODO urząd ten zmieni nazwę na "Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych"), gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celu. Ukryj

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR