Regionalny oddział w Warszawie

Po 4 Kongresie Nauk Sądowych

Regionalny Oddział PIBR w Warszawie po raz pierwszy został organizacją uczestnicząca 4 Kongresu Nauk Sądowych
pt. "Osiągnięcia biegłych i rzeczoznawców w Polsce”, który odbył się w dniu 23 listopada 2019 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego.

Tegoroczna tematyka Kongresu to m.in.:
- Projekt ustawy o biegłych, analiza, dyskusja i zaopiniowanie,
- Zebranie i przedstawienie informacji i dorobku naukowego, opiniodawczego biegłych i rzeczoznawców,
- Kierunki i metody poprawy jakości i efektywności wykonywania ekspertyz w Polsce,
- Pragmatyzm w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz biegłych i rzeczoznawców,
- Błąd a fałsz w ekspertyzie,
-Ubezpieczenie biegłych nieobowiązkowe czy obowiązkowe.

W kongresie wzięły udział Przedstawicielki Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie:
Ksenia Magierska - Sekretarz Regionalnej Rady, Przewodnicząca Komisji ds. monitorowania i opiniowania aktów prawnych oraz
Wiktoria Braun - członek Komisji ds. monitorowania i opiniowania aktów prawnych RO PIBR w Warszawie, biegła sądowa.


Poniżej zamieszczamy materiały dotyczącego tego wydarzenia:

Dlaczego Kongres?

Nowy projekt ustawy o biegłych sądowych

Projekt uchwały 4KNS

Wykonywanie obowiązków biegłego sądowego a ochrona danych osobowych


WIĘCEJ INFORMACJ >>>  https://4kongres.pl/

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR