Regionalny oddział w Warszawie

Opinia prawna dot. statusu Biegłego Rewidenta Seniora

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z opinią prawną, przygotowaną na zlecenie PIBR w odpowiedzi na wątpliwości w zakresie statusu biegłego rewidenta seniora, zgłoszone do KRBR przez Regionalny Oddział PIBR w Warszawie i działający przy nim Klub Seniora.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR